Ekonomija

Holandija zainteresovana da pomogne Crnoj Gori i u sektoru poljoprivrede

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović sastao se sa ambasadorom Holandije Henkom van den Doolom, a tom prilikom je ocijenjeno da su u proteklom periodu realizovani projekti Crne Gore i Holandije u oblasti poljoprivrede proizveli pozitivan efekat na ekonomiju, kao i da su povećali međusobnu razmjenu između ove dvije zemlje.

Simović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, istakao da je ovo dobra prilika da se sagledaju modeli za unapređenje i konkretniju buduću saradnju dvije države.

“Simović je posebno istakao napredak cjelokupne ekonomije Crne Gore i upoznao prisutne sa zvaničnim rezultatima o stopi rasta bruto domaćeg proizvoda u I kvartalu 2018. godine od 4,5 odsto. Kako je naglasio, Vlada će nastaviti sa odgovornim i predanim radom kako bi do kraja 2018. godine premašila međunarodne projekcije rasta BDP-a Crne Gore”, saopšteno je iz Ministarstva.

Ocijenjeno je da su u proteklom periodu realizovani projekti Crne Gore i Holandije u oblasti poljoprivrede proizveli pozitivan efekat na ekonomiju, kao i da su povećali međusobnu razmjenu između ove dvije zemlje.

Simović je, takođe, upoznao prisutne sa procesom i trenutnim statusom pregovaračkih procesa za poglavlje 11- Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12- Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i 13- Ribarstvo, i da se sada aktivno radi na ispunjenju zadatih mjerila za zatvaranje pregovora u ovim oblastima.

“Naročito je istakao važnost pomenutih pregovora uzevši u obzir proces pripreme nove Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije za period 2021-2027, i da ista, u ovoj fazi, za nas predstavlja zadatak više – prilagoditi se ovoj “pokretnoj meti“, a istovremeno raditi na ispunjenju mjerila na način koji će biti u potpunoj saglasnosti sa ovim dokumentom”, kazali su u Ministarstvu.

Simović je naveo da u ovom dijelu postoji značajan prostor za dalju saradnju, gdje bi iskustvo Holandije moglo biti višestruko korisno.

Ambasador Van den Dool jasno je istakao da je Holandija veoma zainteresovana da na konkretnim projektima i kroz definisane modele saradnje pruži pomoć Crnoj Gori i u sektoru poljoprivrede, obzirom da je aktivno uključena u drugim oblastima i pregovaračkim procesima koje naša zemlja sprovodi.

Ambasador Van den Dool je podržao predlog Simovića da se dalja saradnja definiše u dva pravca: kroz podsticanje saradnje između privrednih subjekata u Crnoj Gori i Holandiji (podstičući pri tom robnu razmjenu, razmjenu tehnologije i znanja), kao i razmatranja međuinstitucionalne saradnje u dijelu ispunjavanja mjerila Crne Gore u procesu zatvaranja pregovora u pregovaračkim poglavljima 11, 12 i 13, kao i u dijelu definisanja načina realizacije studijske posjete crnogorskih poljoprivrednih proizvođača Holandiji gdje bi se u direktnom kontaktu prenijela izuzetno važna iskustva holandskih farmera u dijelu poštovanja EU standarda, tehnologija i praksi.

Simović je istakao da Crna Gora odgovorno pristupa ispunjenju svih zahtjeva EK i da posebnu pažnju posvećuje kvalitetu u odnosu na rokove.

“Stoga je istakao i očekivanje da će u dijelu EU integracija EK vrednovati pojedinačan učinak svake zemlje kandidata za članstvo. Simović je ocijenio i da je dobro u regionu imati zemlju koja može kroz svoj primjer procesa integracije u EU pomoći i drugim zemljama regiona da ubrzaju svoje korake na tom važnom putu”, navode u Ministarstvu.

Ataše za poljoprivredu Holandije za Austriju, Mađarsku, Srbiju i Crnu GoruKits Nieuwenkamp izrazio je spremnost da Crnoj Gori pruži svu raspoloživu pomoć u dijelu Zajedničke poljoprivredne politike i još jednom istakao da su vrata ove države uvijek otvorena za bilo koji vid saradnje sa Crnom Gorom.

“Obostrano je konstatovano da će se međusobna saradnja intenzivirati i da su ovakvi susreti i razgovori odlika prijateljskih zemalja, koje održavaju i unapređuju postojeće dobre odnose”, navode u Ministarstvu.

Send this to a friend