Ekonomija

Internacionalizacijom klastera do međunarodnih fondova

U evidenciji Ministarstva ekonomije do sada je formalno-pravo registrovano 25 klastera u oblastima prehrambene industrije, drvoprerade, turizma i IT-a, što su ujedno i oblasti u kojima je prepoznat najveći potencijal za razvoj klastera, kako na sektorskom, tako i na međusektorskom nivou. Pored toga, dodatan izazov za klastere predstavlja mogućnost internacionalizacije, prije svega sa partnerima zemalja iz okruženja, što je ujedno i uslov za apliciranje za sredstva različitih međunarodnih fondova, istakla je savjetnica u Direktoratu za razvoj Ministarstva ekonomije Milena Jovetić na konferenciji o klasterima u Jugoistočnoj Evropi koja se održava u Dubrovniku.

Dvodnevnoj Konferenciji koja se završava danas prisustvovala je crnogorska delegacija koju čine predstavnici Ministarstva ekonomije, UNDP-a i četiri klastera drvoprerade iz opština Andrijevica, Berane, Rožaje i Žabljak.

“Dosadašnjim aktivnostima u Crnoj Gori ostvareni su pozitivni rezultati, posebno kada je riječ o sektorskim klasterima u kojima su privredni subjekti prepoznali značaj udruživanja i mogućnost prevazilaženja individulanih problema i ograničenih kapaciteta kroz klastere. Takođe, započete su aktivnosti na unapređenju klastera i na verikalnom nivou“, kazala je Jovetić u diskusiji na temu da li su klasteri adekvatan alat za jačanje konkurentnosti u zemljama Jugoistočne Evrope.

Ministarstvo ekonomije, u cilju jačanja konkurentnosti i razvoja preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća kroz udruživanje, od 2012. godine u kontinuitetu radi na implementaciji politike razvoja klastera u Crnoj Gori. Jedna od aktivnosti jeste program državne pomoći čiji je cilj finansijska podrška efikasnijem funkcionisanju klastera i njihove bolje promocije, u pravcu ostvarivanja bolje konkurentske pozicije malih i srednjih preduzeća na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Pored toga, razvoj klastera u Crnoj Gori prati značajna ulogu međunarodnih organizacija u uspostavljanju klastera, kao i implementaciji aktivnosti.

“Ministarstvo ekonomije, počev od izrade Strategije za održivi ekonomski rast Crne Gore kroz uvođenje klastera, kao krovnog dokumenta klasterske politike, a dalje i kroz implementaciju programa tehničke i finansijske podrške razvoja klastera, ima uspješnu saradnju sa UN organizacijama. Podrška međunarodnih organizacija posebno je značajna u slučajevima ograničenih nacionalnih kapaciteta, a svjesni smo da je proces uspostavljanja klastera dugotrajan i da zahtijeva kontiniranu realizaciju aktivnosti“, navela je Jovetić.

Ona je predstavila IPA projekat Jačanje konkurenosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj kalstera, koji je Ministarstvo ekonomije implementiralo uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj , kao i tekući projekat “Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori”, koji se, takođe, realizuje u saradnji sa UNDP-jem.

“Saradnja sa navedenim organizacijama usmjerena je ne samo na klastere, već i na jačanje kapaciteta državnih institucija i jedinica lokalne samouprave, kako bi iste na adekvatan način bile podrška razvoja klastera“, kazala je Jovetić.

 

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Turk90
Gost
Turk90

Evo ih strucnjaci iz ministarstva ekonomije.. Uff postedite nas !

Send this to a friend