Ekonomija

Janičić: Digitalizacija pokretač brzih promjena ekonomije i društva

Janičić

Digitalizacija je pokretač brzih promjena ekonomije i društva u cjelini i kao takva nameće nove navike potrošača, mijenja način komunikacije i donosi poslove za buduće generacije, saopštio je direktor sektora za ljudske resurse u Crnogorskom Telekomu, Miroslav Janičić.

On je u intervjuu agenciji Mina-business kazao da proces digitalizacije oblikuje današnjicu u svim njenim dimenzijama.

“Svjedoci smo da su društva koja koriste prednosti tog procesa znatno razvijenija i uspješnija od drugih. Digitalna ekonomija je najbrže rastuća grana privrede za koju su ključna STEM (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika) znanja i vještine“, ocijenio je Janičić.

On je objasnio da je pojam STEM sve prisutniji i u domaćem jeziku, a riječ je o skraćenici iz engleskog, koja upućuje na četiri važne oblasti – science, technology, engineering i mathematics.

“U Telekomu smatramo da je veoma važno motivisati mlade da se što više okrenu tim oblastima i da se opredjeljuju upravo za te fakultete koji, između ostalog, izvjesno donose zaposlenje“, rekao je Janičić.

On je dodao da Crna Gora, kao društvo, mora na vrijeme reagovati kako bi mladima obezbjedili uslove da ta znanja razviju i primjene u svojoj državi.

Janičić je podsjetio da je Telekom nedavno potpisao Memorandum o razumijevanju sa Prirodno-matematičkim fakultetom, kojim se uspostavlja saradnja i međusobna podrška u razvoju praktičnih vještina studenata druge i treće godine i specijalističkih studija na studijskom programu Matematika i računarske nauke, Računarske nauke i Računarstvo i informacione tehnologije.

“Njima će biti omogućena praksa u Telekomu, čiji će stručnjaci takođe pružati podršku u praktičnoj i teorijskoj nastavi na fakultetu“, rekao je Janičić.

On smatra izuzetnom prednošću to što studenti mogu da stiču praktična znanja u Telekomu i da uče od vrhunskih stručnjaka.

Prema njegovim riječima, Telekom na taj način doprinosi razvoju dualnog obrazovanja u Crnoj Gori i pomaže studentima da postanu konkurentni na tržištu rada već za vrijeme studija.

“Takođe, radi se na nastavku saradnje i sa Elektrotehničkim fakultetom za ovu i narednu školsku godinu, u okviru koje će se organizovati stručna praksa za studente iz oblasti telekomunikacija i informatičkih tehnologija“, kazao je Janičić.

On je naveo da je strateško usmjerenje kompanije popularizacija STEM-a u Crnoj Gori.

“Smatramo da treba podsticati i razvijati interdisciplinarna znanja već u osnovnoj školi. Zbog toga smo podržali nekoliko takvih projekata u okviru našeg donatorskog programa Za svako dobro“, podsjetio je Janičić.

On je dodao da je uz podršku Telekoma otvorena prva Robotička laboratorija za djecu i omladinu u Crnoj Gori.

“Kao društveno-odgovorna kompanija i tehnološki lider i inovator, naša je odgovornost da predvodimo i budemo nosilac procesa digitalizacije u Crnoj Gori“, saopštio je Janičić.

On je podsjetio da je Telekom sa Vladom potpisao Memorandum o razumijevanju i saradnji za digitalnu Crnu Goru, koji predstavlja okvir za dalji razvoj infrastrukture i mreža nove generacije i primjenu konkretnih ICT rješenja, u cilju poboljšanja efikasnosti usluga i kvaliteta života građana.

“Kroz ulaganja i partnerstvo sa Vladom želimo omogućiti građanima jednostavna digitalna rješenja koja će im olakšati svakodnevicu i donijeti novi kvalitet života. Pored toga, pametna digitalna rješenja kreiraju i bolji poslovni ambijent, što doprinosi produktivnosti i konkurentnosti privrede“, smatra Janičić.

Jedan od pionirskih projekata je, kako je naveo, realizacija „smart parking“ rješenja u saradnji sa Glavnim gradom, što simbolički predstavlja početak razvoja pametnih gradova u Crnoj Gori.

“Interdisciplinarna znanja i inovativna rješenja koja Crnogorski Telekom, u saradnji sa Hrvatskim Telekomom i Deutsche Telekom grupom, nudi i primjenjuje u Crnoj Gori, mogu na mnogo načina doprinijeti dinamičnijem razvoju zemlje“, ocijenio je Janičić.

Digitalna transformacija društva, prema njegovim riječima, stvara potrebu za novim profilom kadra, koji će svojim znanjem moći da odgovori na savremene poslovne izazove.

“Potrebno je na vrijeme kreirati inspirativan i siguran prostor za mlade kako bi svoju budućnost gradili ovdje. U protivnom bi se, poput nekih zemalja u okruženju, mogli suočiti sa ozbiljnim izazovom da nećemo imati dovoljno profilisanih stručnjaka, koji mogu odgovoriti na zahtjeve sjutrašnjice“, zaključio je Janičić.

Send this to a friend