Ekonomija

Keković tvrdi da nijesu pristali na manje plate

Povodom izjave generalnog sekretara Udruženja banaka(UBCG) Bratislava Pejakovića da su Unija slobodnih sindikata (USS) i Savez samostalnih sindikata krivi za raskid granskog kolektivnog ugovora (GKU) za banke, jer nijesu usaglasili svoje stavove, reagovao je generalni sekretar USS Srđa Keković koji tvrdi da je ugovor raskinut na predlog bankara kako bi sebe relaksirali novčanih davanja.

Keković je bio jedan od učesnika u pregovorima u vezi tog kolektivnog ugovora.

“Inicijativa za izmjene i dopune GKU potekla je od Unije poslodavaca(UPCG), ali, kako nam je rečeno, to je urađeno na predlog UBCG. Tada su nam tvrdili da postupak za izmjene GKU-a pokreću kako bi se postojeći GKU usaglasio sa odredbama zakona o radu i opšteg kolektivnog ugovora. Odmah na početku pregovora se iskristalisala jasna namjera poslodavaca (UBCG koje je iz sjenke rukovodilo pregovorima) da im usklađivanje sa zakonom o radu nije bio cilj, već povod kako bi sebe značajno relaksirali od svih novčanih davanja”, rekao je Keković.

Kako je objasnio, tada su od bankara dobili ponudu da sva novčana davanja koja ima poslodavac prema zaposlenima (zarada, topli obrok i regres, zimnica, jubilarna nagrada, jednokratne pomoći …) budu umanjena čak za dvije trećine u odnosu na novčana davanja na koje ih je obavezivao važeći GKU.

Dodao je da za pregovarački tim sindikata banaka ta ponuda bila ponižavajuća, jer nije bila utemeljena u finansijskom poslovanju poslodavaca. Objasnio je da su poslodavci skrenuli pažnju da je predmet pregovora (kako su oni to tražili) usklađivanje GKU sa zakonom o radu, a da novčana davanja nemaju veze sa usklađivanjem sa zakonom, već sa finansijskim poslovanjem poslodavca.

“Uporno smo im tražili da nam u pisanoj formi odgovore na čemu temelje njihove predloge da se u GKU drastično umanje novčana davanja prema zaposlenima, ali odgovor na to pitanje nikada nijesmo dobili. Jasno je i zbog čega. Zato što zahtjev poslodavaca za umanjenje novčanih davanja zaposlenima u bankarskom sektoru nije imao utemeljenje u finansijskom poslovanju koje je, u trenutku raskida, bilo neuporedivo bolje u odnosu na vrijeme kada je GKU potpisan”, naglasio je Keković.

Pozvao je poslodavce i bankare da na argumentovanim osnovama sačine novi GKU za bankarski sektor.

“Ne ignorišite 4.00 zaposlenih u jednom od tri najprofitabilnija sektora, jer “sila i moć nijesu osnove na kojima počiva socijalni dijalog i napredak modernog društva”, zaključio je Keković.

Send this to a friend