Ekonomija

Lokalne samouprave važni učesnici klasterske politike

Lokalne samouprave su značajni partneri nacionalne vlasti u realizaciji politike razvoja klastera, posebno kada su u pitanju zemlje u razvoju, u kojima se klasteri formiraju upravo na inicijativu sa nacionalnog nivoa, zaključeno je na Regionalnoj konferenciji lokalnih samouprava Zapadnog Balkana koja je održana u Sremskoj Mitrovici.

„Lokalne samouprave predstavljaju važnu sponu između privrednih subjekata i države, odnosno sa jedne strane pomažu državnim institucijama u implementaciji aktivnosti klasterske politike, dok, sa druge strane, na bazi informacija privrednika šalju signale državi o potrebama privrednog sektora“, kazala je savjetnica u Direktoratu za razvoj Ministarstva ekonomije Milena Jovetić.

Ministrastvo ekonomije, kako je kazala, po nekoliko osnova sarađuje sa lokalnim samoupravama, a saradnja je intenzivna u okviru politike regionalnog razvoja, odnosno strateškog planiranja lokalnog razvoja, čiji proces Ministarstvo u kontinuitetu prati i podržava.

„U kontekstu politike regionalnog razvoja, gdje podsticanje konkurentnosti privrednih subjekata ima značajno mjesto, Ministrstvo lokalne samouprave vidi kao partnere u kreiranju i implementaciji programa državne pomoći namijenjenim unapređenju poslovanja privrednika i klastera”, navela je Jovetić.

Ona je predstavila iskustvo Crne Gore u uspostavljanju klastera, odnosno realizovane aktivnosti i dosadašnje rezultate ove politike, sa osvrtom na ulogu lokalnih samouprava.

Sa lokalnim samoupravama saradnja je uspostavljena u početnim fazama implementacije klasterske politike, kada je rađeno na informisanosti predstavnika lokalnih samouprava o konceptu i benefitima klasterskog udruživanja privrednika.

„U skladu sa predviđenom dinamikom i aktivnostima Strategije za održivi ekonomski rast Crne Gore kroz razvoj klastera, saradnja je nastavljena u pravcu jačanja njihovih kapaciteta, kako bi lokalne samouprave postale adekvatan servis privrednicima, kako pojedinačnim, tako i klasterima“, kazala je Jovetić.

Ona je podsjetila da je u okviru IPA projekta Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj klastera, koji je realizovan u periodu 2014-2016. godina u sarandji sa UNDP-em i UNIDO-om i čiji je korisnik bilo Ministarstvo ekonomije, jedna od komponenti Projekta bila upravo tehnička podrška lokalnim samoupravama.

„U tom smislu rađeno je na jačanju njihovih kapaciteta, prije svega u oblasti pisanja projekata za različite međunarodne i EU fondove koji targetiraju klastere. Takođe, za predstavnike lokalnih samouprava organizovano je nekoliko studisjkih posjeta, kako bi se upoznali sa uspješnim primjerima podrške razvoja klastera, kao što su Slovenija ili Češka“, navela je Jovetić, uz isticanje značaja saradnje sa lokalnim vlastima koje najbolje poznaju svoj teren, potrebe privrednika i ograničenja koja usporavaju njihov razvoj.

Na Konferenciji su učestvovali i predstavnici državnih institucija i razvojnih agencija iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Zaključeno je da na regionalnoj saradnji, razmjeni iskustava i realizaciji zajedničkih projekata intenzivno treba raditi i u budućnosti.

Konferenciju lokalnih samouprava Zapadnog Balkana organizovao je od Centar za privatno-javno partnerstvo iz Beograda, u saradnji sa opštinom Sremska Mitrovica.

Send this to a friend