Ekonomija

Luštica Bay potražuje dobavljača za razvoj mobilnih aplikacija

Foto: Lustica Bay Logo

Kompanija Luštica Development AD, podružnica kompanije Orascom Development Holding, sa adresom Novo Naselje bb, Radovići, Tivat, potražuje dobavljača za razvoj mobilnih aplikacija Lustica Bay, koja se nudi kao servis vlasnicima i gostima u destinaciji, i aplikacije za poslovanje kao dio procesa digitalne transformacije, unapređenja sadržaja, kao i kvaliteta usluga.

Platfoma i inicijalna podešavanja Luštica Bay aplikacije su već razvijena, a u okviru našeg budućeg plana, tražimo mogućnosti za unapređenja i nadogradnje prethodno razvijene aplikacije, da bismo isporučili dodatne servise i usluge, najboljeg kvaliteta, kao i razvoj poslovne aplikacije koristeći dostupne tehnologije i alate, kao sto su REST arhitektura, MySQL baza podataka, Kotlin razvojni jezik, Laravel, Flutter ili Swift i Android Studio.

Minimalni zahtjevi koje potencijalni partneri treba da ispune su sledeći:

1. Minimalni broj stalno zaposlenih developera mora da bude 50.

2. Godišnji obrt zadnje 2 godine minimalno 1.000.000 eura.

3. Minimum po jedna aplikacija publikvana na Apple App Store-u i Google Play Store-u.

Ukoliko ispunjavate gore navedene uslove i mislite da možete doprinijeti realizaciji ovog projekta, pošaljite nam email na [email protected] koji će sadržati sledeće informacije: Naziv kompanije, adresa kompanije, broj zaposlenih, godišnji obrt zadnje 2 godine, detaljan portfolio projekata na kojima ste radili (dodati u email kao prilog), reference (dodati u email kao prilog), biografije zaposlenih koje sadrže radno iskustvo sa traženim tehnologijama (dodati u email kao prilog), bilo koje dodatne informacije koje smatrate relevantnim za projekat. Molimo sve zainteresovane potencijalne saradnike da potrebne informacije pošalju na navedenu email adresu najkasnije do petka, 20. maj 2022. godine.

Send this to a friend