Ekonomija

Mijović se odrekao tužbe protiv EPCG i Vlade

Dejan Mijović (Foto: GP URA)

Manjinski akcionar i bivši član odbora direktora Elektroprivrede Dejan Mijović odrekao se tužbenog zahtjeva protiv EPCG i Vlade. Nakon toga je Privredni sud donio presudu da se odbija Mijovićev tužbeni zahtjev.

Dejan Mijović je u tužbi koju je podnio početkom godine tražio poništenje odluka o smanjenju kapitala ove kompanije, koje su donijete na redovnoj skupštini akcionara EPCG 30. decembra prošle godine. On se presudom obavezuje da EPCG i Vladi na ime troškova parničnog postupka isplati iznos od po 225 eura.

“Podneskom od 27. aprila tužilac je obavijestio sud da se odriče u cjelosti tužbenog zahtjeva postavljenog u petitumu tužbe i to prema svim tuženim i predložio je da sud bez daljeg raspravljanja donese presudu na osnovu odricanja”, piše u presudi, u koju je Pobjeda imala uvid.

Mijović je smatrao da je odlukama o smanjenju kapitala i pokrivanju gubitaka EPCG koje su Vlada i A2A kao većinski akcionari predložili i izglasali na posljednjoj skupštini društva prekršen Zakon o privrednim društvima.

 

 

Send this to a friend