Ekonomija

Ministarstvo ekonomije: Netačni navodi NVO Green Home

nafta_istrazivanje_gas.jpg

U Ministarstvu ističu da oni nijesu organizator Jadranskog samita o nafti i gasu koji će ovog mjeseca biti održan u Budvi, već ovaj regionalani događaj organizuje Global Events Partner – specijalizovani organizator međunarodnih događaja koji okupljaju poslovne zajednice iz oblasti nafte i gasa.

“Netačni su takođe i navodi ove NVO da dosadašnje postupanje Ministarstva ekonomije nije obezbijedilo transparentnu proceduru. Čitav proces ovog projekta je od samog početka potpuno transparentan i cjelokupna tenderska dokumentacija, kao i modeli ugovora, javno su dostupni. Dakle, javnost je upoznata sa svim fazama ovog postupka – od usvajanja Zakona o istrazivanju i proizvodnji ugljovodonika 2010. godine, regulisanja fiskalne politike, tenderske procedure, pa do donošenja niza zakonskih i podzakonskih akata. Činjenica da će konačnu odluku o dodjeli koncesija dati poslanici u Parlamentu dovoljno govori o transparentnosti ovog procesa”, kazali su u Ministarstvu. 

Kada je riječ o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu aktivnosti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore SEA, izjava NVO Green Home, naglašavaju u Ministarstvu, polazi od još jedne netačne pretpostavke – da je Strateška procjena završena i tajno usvojena bez konsultacija sa domaćom javnošću, kao i bez prekograničnih konstultacija. 

“Ministarstvo ekonomije bi pružilo sve potrebne podatke ovoj NVO da je od nas tražila informacije o statusu Strateške procjene uticaja na životnu sredinu“, poručuju u Ministarstvu

Kako su objasnili, SEA dokument je u fazi nacrta i trenutno je upućen (u skladu sa Zakonom o SEA) na proceduru davanja mišljenja unutar Vlade, nakon čega će biti izrađen nacrt SEA dokumenta koji će biti upućen na javnu raspravu.  

“Prilikom upućivanja na javnu raspravu, nacrt SEA dokumenta će biti upućen i na prekogranične konsultacije u skladu sa ESPOO konvencijom. Kako bi obezbijedilo bolji kvalitet SEA dokumenta, Ministarstvo ekonomije je u saradnji Ministarstvom održivog razvoja i turizma, osiguralo podršku ECRAN mreže prilikom izrade ovog dokumenta koji je postao i pilot SEA projekat”, objasnili su u ovom Vladinom resoru.

Ministarstvo ekonomije i ovim putem poziva predstavnike NVO sektora da uzmu aktivno ušešće u javnoj raspravi vezano za nacrt SEA dokumenta.

“Pomenute javne konsultacije za scoping fazu su  bile prve javne konsultacije te vrste za jedan SEA dokument u Crnoj Gori. Dakle, svojim učešćem NVO sektor ima mogućnost da utiče na finalni dokument, jer će preporuke iz SEA dokumenta postati obaveze naftnih kompanija koje će biti ugrađene u njihove ugovore”, poručuju u Ministarstvu.

Prema nijhovim riječina, kada je u pitanju sama politika upravljanja ugljovodonicima, njeni pricipi su definisani Zakonom o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika, koji je Skupština Crne Gore usvojila 2010, a samim činom usvajanja je definisala politku u ovoj oblasti koja ja zasnovana na odgovornom upravljanju resursa, a ne na maksimalnoj dobiti.

“Istraživanje nafte i gasa u jadranskom podmorju nije novost – Hrvatska već 40 godina istražuje Jadran i traži naftu i gas, a iste aktivnosti mnogo duže obavljaju se i sa italijanske strane Jadrana. Višedecenijska praksa je pokazala da se ove istražne radnje nikako ne kose sa strateškim razvojnim granama, prije svega turizmom, što će biti slučaj i u Crnoj Gori”, zaključili su u Ministarstvu ekonomije.

Send this to a friend