Ekonomija

MMF će pružiti tehničku pomoć u ocjenjivanju upravljanja kreditnim rizikom

Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u posjeti je Centralnoj banci Crne Gore povodom realizacije programa tehničke pomoći u oblasti ocjene upravljanja kreditnim rizikom u bankama, saopšteno je danas iz CBCG.

Guverner Centralne banke Radoje Žugić sastao se danas sa timom MMF-a, koji čine eksperti David Rozumek i Valter Borges de Araujo Neto.

“Efikasno upravljanje kreditnim rizikom je osnov za uspješno poslovanje banke i podrazumijeva blagovremeno identifikovanje rizika i preduzimanje adekvatnih i preventivnih mjera zaštite”, navodi se u saopštenju.

Žugić se zahvalio predstavnicima MMF-a, ističući da je CBCG veoma zadovoljna saradnjom sa tom institucijom i da će svi njeni kapaciteti biti apsolutno posvećeni uspješnoj realizaciji predstojećeg projekta.

“Guverner je upoznao eksperte sa aktuelnom situacijom u bankarskom sektoru Crne Gore i intenzivnim regulatornim aktivnostima CBCG, usmjerenim na usaglašavanje sa direktivama Evropske unije, uvođenje najboljih praksi i jačanje supervizorskih funkcija”, dodaju u Centralnoj banci.

Send this to a friend