Ekonomija

Mujović – Rajzing Rajnke: Energetska tranzicija izazovan proces

„Saradnja Crne Gore i SAD u oblasti energetike, može biti poboljšana, naročito u kontekstu geopolitičkih dešavanja i turbulentnih promjena i zahtjeva na tržištu energenata“, zajednički je zaključak tokom susreta ministra energetike i rudarstva prof.dr Saše Mujovića i ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država u Crnog Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Ministar Mujović je na početku razgovora predstavio neka od strateški važnih pitanja u oblasti energetike i rudarstva, kojima će se nova Vlada i resorno ministarstvo sa posebnom pažnom posvetiti u periodu koji slijedi, kao što su usklađivanje pravnog okvira, naročito u sektoru obnovljivih izvora energije, dekarbonizacija energetskog sektora, jačanje prenosne i distributivne mreže, stabilnost energetskog sistema sa posebnim osvrtom na razvoj solarnih, hidro i vjetro potencijala.

Kako je naglasio ministar Mujović, energetska tranzicija jeste izazovan proces, ali je i važan zadatak pred državom da pruži podršku energetskim subjektima u razvoju tržišta, infrastrukture i korišćenju izvora obnovljivih izvora energije sa ciljem obezbjeđivanja sigurnosti snadbijevanja energijom.

Sagovornici su takođe razgovarali o modalitetima buduće saradnje, interesovanju američkih investitora za razvojne projekte u sektoru energetike, o podršci u jačanju administrativnih kapaciteta i stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta, pozicioniranju Crne Gore kao stabilne investicione destinacije.

Send this to a friend