Ekonomija

Na teritoriji Crne Gore postoji preko 400 registrovanih firmi iz Turske

U Upravi za inspekcijske poslove upriličen je susret ambasadorke Turske u Crnoj Gori Songul Ozan i v.d.direktora Uprave za inspekcijske poslove Ilira Harasanija, na kojem su istakli da na teritoriji Crne Gore postoji preko 400 registrovanih firmi iz Turske.

Dogovoreno je da se u narednom periodu realizuje sastanak i sa predstavnicima ovih firmi kako bi se prevazišli problemi sa kojima se susreću, kao što su nerazumijevanje jezika i naše zakonske regulative. Naredni zajednički koraci biće usmjereni i na održavanje seminara, obuka, i zajedničkih projekata kako bi se edukacijom spriječile situacije oglušavanja o neku zakonsku obavezu.

Predstavljena je organizacija Uprave, principi rada, kao i nadležnosti njenih inspekcija. Tom prilikom razmatrani su modaliteti saradnje Uprave za inspekcijske poslove i Ambasade Republike Turske.

Sastanku je takođe prisustvovao savjetnik za trgovinske odnose u Ambasadi Turske, Erdal Karaomerolu.

“Karameroglu je i sam bio zaposlen u inspekciji duži niz godina stoga će svojim iskustvom u inspekcijskom radu zasigurno dobrinijeti boljem razumijevanju potreba inspekcijskih službi i produbljivanju saradnje kako sa Ambasadom tako i sa inspekcijskim službama u Turskoj”, navode iz Uprave za inspekcijske poslove.

Sastanak je zaključen izrazom zahvalnosti Ambasadi Turske na ukazanoj spremnosti da ostvari adminstrativnu i tehničku saradnju sa Upravom, što će sigurno biti potpora sistemu inspekcijskog nadzora u Crnoj Gori.

Send this to a friend