Ekonomija

NPCG opredijelili oko 380.000 eura za Solanu

Solana

Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore opredjelilo je oko 380 hiljada eura po različitim osnovama u cilju realizacije aktivnosti na prostoru ulcinjske Solane „Bajo Sekulić“.

Iz NPCG su agnciji Mina-business saopštili da je upravljanje biodiverzitetom tog tipa ekosistema veoma složeno i da zahtijeva značajna finansijska ulaganja.

„Od potpisivanja ugovora o zakupu cjelokupne pokretne i nepokretne imovine Solane, 24. avgusta 2015. godine, zaključno sa 22. avgustom ove, NPCG je preduzelo niz aktivnosti u cilju zaštite biodiverziteta, fizičke zaštite prostora, kao i sanacije bentova i upravljanja vodnim režimom“, kazali su predstavnici NPCG.

Oni su naveli da najveći udio u ukupnim redovnim rashodima predstavljaju troškovi usluga 24-časovne fizičke zaštite pojedinaca i imovine Solane oko 32 odsto, zatim troškovi zarada i naknada zarada zaposlenih oko 28 odsto, troškovi zakupa Solane oko 14 odsto, troškovi električne energije i goriva oko 12 odsto, dok se ostatak odnosi na troškove prevoza zaposlenih i održavanja osnovnih sredstava.

„U prethodne dvije godine, koliko traje zakup Solane, značajna sredstva utrošena su na veoma zahtjevne opravke pumpnih postrojenja iz razloga dotrajalosti njihovih djelova ili postrojenja u cjelini“, dodali su iz NPCG.

Iz kompanije su napomenuli da je u toku popravka pumpnog postrojenja Đerane čiji je rad u prekidu zbog dotrajalosti djelova pumpi.

Za njegovo ponovno funkcionisanje NPCG koordiniše aktivnostima nabavke i instaliranja specifičnih djelova i angažovanja stručnih osoba za popravku pumpe i puštanja u rad.

Procjena troškova te intervencije iznosi oko deset hiljada eura.

NPCG su od 24. avgusta 2015. godine zakupac cjelokupne pokretne i nepokretne imovine Solane „Bajo Sekulić“.

„NPCG su početkom avgusta ove godine obavjestili Privredni sud i stečajnog upravnika da je zainteresovano za nastavak zakupa, a u svrhu već započetih aktivnosti koje se odnose na održavanje i unaprjeđivanje uspostavljenog ekosistema u zakupljenom području. Stečajni upravnik je donio odluku da se aneksira ugovor o zakupu na period od još jedne godine, počev od 23. avgusta“, kazali su iz NPCG.

Osnovna uloga NPCG, kada je riječ o prostoru Solane, je zaštita biodiverziteta.

„U cilju zaštite i očuvanja Solane, NPCG je ovim prostorom upravljalo u skladu sa Programima rada za Solanu koji su rađeni na bazi iskustava NPCG na zaštiti prirode, kao i finansijskih mogućnosti“, kazali su iz kompanije.

Nakon potpisivanja aneksa ugovora o zakupu, NPCG će, kako se dodaje, nastaviti aktivnosti u cilju očuvanja biodiverziteta Solane, fokusirano na zaštitu staništa i ekosistema i zaštitu ptica.

Aktivnosti će biti nastavljene i na obezbjeđivanju fizičke i tehničke zaštite imovine i spriječavanju obavljanja protivpravnih radnji, u skladu sa prioritetima i finansijskim mogućnostima.

„U toku je priprema Nacrta programa rada za Solanu za naredni jednogodišnji period koji će realizovati stručne službe NPCG. Pored fizičke zaštite Solane, taj dokument je baziran na zaštiti vodnog sistema Solane, što je preduslov za očuvanje biodiverziteta ovog područja. U narednom periodu takođe će pažnja biti posvećena reparaciji bentova i održavanju pumpnih sistema“, rekli su iz kompanije.

Iz NPCG su podsjetili da Ministarstvo održivog razvoja i turizma realizuje projekat finalizacije studije zaštite ulcinjske Solane, koji se finansira iz Fonda za evropske integracije i koji je važan za zaokruživanje aktivnosti za buduću zaštitu tog područja.

„Poseban segment projekta je izrada ekonomske analize, procjene o potrebnoj infrastrukturi, ekosistemskim uslugama i mogućim turističkim aktivnostima na ovom području“, zaključili su iz NPCG.

Tagovi

Send this to a friend