Ekonomija

Odlučno u borbu protiv sive ekonomije

Suzbijanje i eliminisanje svih oblika sive ekonomije kroz odlučne mjere i pojačanu koordinaciju svih nadležnih državnih organa u cilju sprovođenja potpune fiskalne dicipline, biće prioritet aktivnosti službi na terenu, poručeno je na konstitutivnoj sjednici Komisije za suzbijanje sive ekonomije, kojom je predsjedavao ministar finansija i predsjednik tog tijela, Darko Radunović.

Imajući u vidu da je iskustvo Komisije pokazalo da do sada sprovedene mjere otkrivanja prekršaja i izricanje prekršajnih kazni, nijesu u dovoljnoj mjeri dale efekat po smanjenje sive ekonomije, odlučeno je da se fokus budućih aktivnosti nadležnih uprava, osim na otklanjanje nepravilnosti, usmjeri ka instrumentima kao što su zabrana obavljanja djelatnosti, oduzimanje imovine i druge mjere koje će onemogućiti nelegalno obavljanje djelatnosti.

„Posebna pažnja carinskih, poreskih i inspekcijskih službi biće usmjerena na suzbijanje poslovanja u sivoj zoni koja su primijetna u turističkoj sezoni, ali će nadležni organi u punom kapacitetu biti posvećeni i uspješnoj realizaciji mjera definisanih Vladinom Fiskalnom strategijom, a koja uređuju oblast poreske i akcizne politike“, dodali su oni.

Komisija će rad zasnivati rad na jedinstvenom opredjeljenju – nulta stopa tolerancije na sivu ekonomiju, uz poštovanje principa neselektivnosti i pune transparentnosti, u cilju suzbijanje neformalne ekonomije i nelojalne konkurencije koja podriva kako realni sektor, tako i Državu.

O svim aktivnostima tijela uključenih u borbu protiv sive ekonomije, javnost će biti redovno izvještavana.

Send this to a friend