Ekonomija

Opština Mojkovac redovno izmiruje poreske obaveze

Posjeta Mojkovcu

Opština Mojkovac predstavlja pozitivan primjer među opštinama kada je u pitanju stepen poreske disipline i redovnost u izmirivanju poreskih obaveza, ocijenjeno je tokom sastanka direktora Poreske uprave Miomira M. Mugoše i predsjednika Opštine Mojkovac Ranka Mišnića.

“Imajući u vidu da jedno lokalno preduzeće sa terorije Opštine Mojkovac-doo Gradac izmiruje obaveze kroz reprogram, naglasio je da ohrabruje činjenica da je ponađen modalitet za uspostavljanje dinamike redovnog servisiranja dospjelih obaveza od strane ovog obveznika, te da neće biti kašnjenja u izmirivanju ni tekućih potraživanja od strane istog od januara 2019. godini, što je i obaveza svih lokalnih preduzeća na nivou lokalne samouprave”, saopšteno je iz Poreske uprave.

Mišnić je istakao da dugovi koji su naslijeđeni iz ranijih perioda još uvijek ne dozvoljavaju funkcionisanje Komunalnog preduzeća u punom kapacitetu, ali da isto i sa skromnim sredstvima sa kojima raspolaže, servisira sve aktivnosti iz svoje nadležnosti i stvara nove proizvode u skladu a onim što su trendovi i obaveze kada su u pitanju zaštita životne sredine i unapređenje uslova života stanovnika Mojkovca.

“Sastanak je bio prilika i da se na bilateralnom nivou dogovore aktivnosti vezane za buduću bližu saradnju, posebno imajući u vidu važne investicione i infrastrukturne projekte čija realizacija je u toku, kao što su izgradnja SKI centra Žarski i regionalni put, zbog kojih ova regija posjeduje veliki razvojni potencijal, a koji će imati pozitivne efekte i na naplatu javnih prihoda i rast privredne aktivnosti na teritoriji Opštine Mojkovac”, zaključuje se u saopštenju Poreske uprave.

Posjetom Mugoše Opštini Mojkovac završen je ciklus sastanaka sa rukovodiocima svih lokalnih samouprava u sjevernoj regiji, organizovanih u cilju podsjećanja na potrebu redovnog servisiranja poreskih obaveza opština koje imaju poreski dug, ali i jačanja uzajamne saradnje sa opštinama sa visokim stepenom poreske discipline.

Send this to a friend