Ekonomija

Otvorena druga Balkan.com konferencija

Vlada Crne Gore radi na premošćavanju digitalnog jaza u odnosu na zemlje Evropske unije implementacijom Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine. Naša vizija je da nove generacije usluga budu geografski dostupne i ekonomski pristupačne svim našim građanima, bez obzira u kom dijelu države žive i čime se bave, kazao je državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Milan Srzentić.

Srzentić je danas otvorio drugu po redu Balkan.com konferenciju koja se pod nazivom „Closing the Digital Gap“ do 08. juna održava u Podgorici. Konferencija se bavi izazovima u razvoju elektronskih komunikacionih mreža, a okuplja eminentne međunarodne stručnjake iz svijeta nauke, inovacija i biznisa.

“Naš regulatorni okvir u oblasti elektronskih komunikacija usklađen je sa pravnim tekovinama EU, a naši napori usmjereni su ka stvaranju stabilnog i transparentnog investicionog ambijenta koji će doprinijeti pojednostavljenju procedura i smanjenju troškova izgradnje mreža nove generacije. Vlada radi i na implementaciji ostalih strateških ciljeva, koji se tiču razvoja digitalnih vještina i ljudskog kapitala, povećanja sajber bezbjednosti, razvoja usluga e-uprave, e-zdravstva i e-obrazovanja“, kazao je Srzentić.

S obzirom na činjenicu da proces digitalizacije u zemljama EU napreduje sve većom dinamikom, to znači da nama na Balkanu više nije dovoljno samo pratiti ritam Evrope.

“Da bi smanjivali razliku, naš napredak mora ići bržim tempom. To čini naš zadatak još izazovnijim i to je razlog iz kojeg je naša potreba za komunikacijom i razmjenom znanja i iskustava u tzv. ‘4. industrijskoj revoluciji” veća nego ikad’. Važno je naglasiti da sve radimo ne samo na lokalnom, već i na regionalnom nivou u okviru višegodišnjeg Akcionog plana regionalnog ekonomskog prostora, pod okriljem Berlinskog procesa, zajedno sa drugim ekonomijama Zapadnog Balkana. Na taj način mi potvrđujemo našu pouzdanost kao partnera svim zemljama u regionu kada je u pitanju ekonomsko i digitalno povezivanje“, kazao je Srzentić.

Nakon prve konferencije održane u Tirani prošle godine, konferencija Balkan.com drugu godinu okuplja istraživače iz akademskih krugova, istraživačkih centara i ICT industrije iz cijelog svijeta. Jedan od pokretača i osnivača ove konferencije je profesorica na Univerzitetu Crne Gore Milica Pejanović-Đurišić.

Ostavite komentar prvi!

avatar
1000

Send this to a friend