Ekonomija

Kako bi Herceg Novi trebalo da izgleda do 2030. godine

Građani su tokom Javne rasprave o Nacrtu PUP-a Herceg Novog sa Izvještajem o strateško procjeni uticaja na životnu sredinu dostavili preko Građanskog biroa i elektronskim putem 677 pisanih prijedloga/primjedbi/sugestija. Naknadno, nakon Javne rasprave Građanski biro primio je još 111 , odnosno ukupno 788 primjedbi. Ovo se navodi u Izvještaju Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju sa Javne rasprave o Nacrtu PUP-a Opštine Herceg Novi sa Izvještajem o strateško procjeni uticaja na životnu sredinu.

Prije toga Ministarstvo održivog razvoja i turizma uputilo je 80 primjedbi na Nacrt PUP-a, koje su u većoj mjeri usvojene i korigovane.

Kako se navodi u dokumentu sa centralne javne rasprave, Nacrtom PUP-a definisani su strateški stubovi razvoja grada, koji kad se razrade na ciljeve nižeg reda, “pretvaraju” se u prostor. Tako je kao prvi pokretač razvoja definisan turizam, koji bi se u narednom periodu pored hotelskog, razvijao kroz vjerski, agro, etno gastro turizam.

Zaobilaznica preko Sušćepana, trajekt Zelenika-Rose…

Za Herceg Novi je interesantna lokalna obilaznica koja ide trasom Sutorina, Sušćepan, Zirine, Podi, Zelenika. U Zelenici bi trebalo da bude pokrenuta trajektna linija sa Rosama, gdje se u perspektivi planira podvodni tunel sa Lušticom. Osnovnu granu razvoja na Luštici predstavlja poljoprivreda u kombinaciji sa turizmom, što znači da će biti moguća izgradnja stambenih i privrednih objekata u funkciji poljoprivrede i drugo.

Novim planom namjene korišćenja prostora, površine naselja uvećane su za 553 ha, obradivo zemljište smanjeno je za 45 ha, drugo poljopirvredno zemljište je smanjeno za 116 ha, dok su šumske površine smanjene za 175 ha.

U GUR-u Herceg Novog, kao veliki problem prepoznato je garažiranje i parkiranje, pa je PUP-om stoga u planu izgradnja 9 garaža – Topla III, Topla kod MZ sa poslovnim centrom, kod Opštine, na Autobuskoj stanici, kod starog Zanatskog, kod hotela Plaža, na Dubravi i kod vrtića na Savini.

Dvosmjerna Njegoševa od Novljanke do Opštine

U planu je i proširenje Njegoševe ulice od Novljanke do Opštine, za potrebe dvosmjernog saobraćaja. Uz to, navodi se mogućnost ponovne izgradnje panoramskog lifta od Škvera do Španjole, sa dvije varijante rješenja – istočno i zapadno od Forte Mara.

Kompleks Bolnice Meljine, kako je saopšteno na centralnoj Javnoj raspravi, “ostaje da se razvija čija planirana namjena se upotpunjuje dodatkom za zdravstveno medicinskim turizmom”.

Zatvaranje groblja uz crkvu Svetog Preobraženja u Igalu

Postojeće groblje uz crkvu Svetog Preobraženija u Igalu predviđeno je za zatvaranje i konzerviranje. Površine Instituta zadržaće namjenu zdravstvenog turizma, dok bi kompleks Titove vile bio adaptiran u multifunkcionalni objekat kulture i nauke. Park oko Titove vile postao bi botanička bašta sa prijedlogom zaštite, a Dječije odjeljenje Instituta i dalje bi služilo kao školski prostor, uz mogućnost rekonstrukcije.

Na lokaciji sadašnje pijace u Igalu planirana je izgradnja stambeno poslovnog objekta sa garažom i zelenom pijacom, zatim ponovna izgradnja hotela Tamaris, te rekonstrukcija hotela Igalo u postojećim gabaritima.

Na području PKB i Mješovitog u Zelenici planirana je izgradnja poslovnog kompleksa, rekonstrukcija OŠ Ilija Kišić i izgradnja vrtića, rekonstrukcija starog hotela Plaža i Kaluđerović, izgradnja šetališta od Lalovine do Mirišta.

Skupština daje posljednju riječ

Lokalna Skupština Nacrt PUP-a bi trebalo da usvoji do 15. jula. PUP-om je obuhvaćen cjelokupn površina opštine od 23,5 hiljade hektara.

O Nacrtu PUP-a za opštinu Herceg Novi održane su dvije rasprave, javna diskusija u MZ Luštica 23. maja i dan kasnije centralna Javna rasprava dan kasnije u Dvorani Park.

Svi koji su podnijeli pismene primjedbe, od obrađivača plana dobiće odgovore, a ukoliko budu negativni, dobiće i obrazloženje. Nacrt PUP-a oslanja se na PPPNOPCG (Prostorni plan posebne namjene za obalno područje Crne Gore ), kao plan višeg reda.

Izvještaj i zapisnik sa javne rasprave o ovim planskim dokumentima dostupni su na sajtu Opštine.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend