Ekonomija

Ovo je plan privatizacije za 2017. godinu

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je razmotrio i utvrdio Nacrt odluke o planu privatizacije za 2017. godinu koji je upućen Vladi na saglasnost.

“Nacrtom plana privatizacije za 2017. godinu, koji je pripremljen na osnovu predloga ministarstava, državnih fondova i tenderskih komisija Savjeta utvrđeni su osnovni ciljevi privatizacije i drugi aspekti ovog procesa, metodi i načini privatizacije sa utvrđenim spiskovima društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju”, saopšteno je iz Savjeta.

Osnovni ciljevi privatizacije su, kako je navedeno u dokumentu, povećanje konkurentnosti i efikasnosti funkcionisanja društava, podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva u svim oblastima, povećanje zaposlenosti i poboljšanje životnog standarda građana.

Dokumentom su predviđeni prodaja akcija i imovine putem javnog tendera i to

I. Na osnovu odluka Savjeta nastavak sprovođenja javnih tendera za privatizaciju privrednih društava

1. AD „Montecargo“ Podgorica;
2. „Luka Bar“ – AD Bar;

II. Početak pripreme i sprovođenja javnih tendera za privatizaciju privrednih društava

3. Institut „dr Simo Milošević“ – A Igalo (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija);
4. HG „Budvanska rivijera“ – AD Budva (prodaja akcija nakon restrukturiranja);
5. HTP „Ulcinjska rivijera“ – AD Ulcinj (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija i/ili valorizacija dijela imovine);
6. „Institut za crnu metalurgiju“ – AD Nikšić (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija nakon restrukturiranja);
7. „Marina Bar“ – AD Bar (prodaja akcija);
8. „Castello Montenegro“ – AD Pljevlja (prodaja akcija).

III. Turistički lokaliteti ili privredna društva koji su Nacrtom plana privatizacije za 2017. godinu predviđeni za valorizaciju kroz javno privatno partnerstvo nastavkom sprovođenja tendera 

1. VTK „Mediteran“, opština Žabljak;
2. Donja Arza, opština Herceg Novi;
3. Turistički kompleks Ecolodge, Vranjina, opština Podgorica;
4. Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi, opština Kolašin;
5. Lokalitet „Buljarica“, opštine Bar i Budva.

IV. Nacrtom plana privatizacije za 2017. godinu je takođe predviđeno da nadležne tenderske komisije nastave redovne aktivnosti na analizi postojećeg stanja i na pripremi tenderske dokumentacije, u skladu sa procedurom izbora investitora za dugoročni zakup za valorizaciju sljedećih lokaliteta ili društava:

1. Velika plaža, opština Ulcinj – turistička valorizacija kroz razvoj, izgradnju, finansiranje i upravljanje ekskluzivnim turističkim kompleksom i dugoročni zakup zemljišta na Velikoj plaži;
2. Ada Bojana, opština Ulcinj – turistička valorizacija lokaliteta kroz razvoj, izgradnju, finansiranje i upravljanje ekskluzivnim turističkim kompleksom i dugoročni zakup ostrva Ada;
3. Lokalitet koji se nalazi između Njivica i ušća Sutorine, opština Herceg Novi;
4. Vojno-turistički kompleks „Bigovo-Trašte“, opština Kotor;
5. Lokalitet u okviru Državne studije lokacije „Sektor16“ u Kotoru, predviđen za nautičko-turistički kompleks (NTC Marina Kotor), opština Kotor;
6. Uvala Masline – „Utjeha“ za rt Odrač, opština Bar;
7. Vojno-turistički kompleks „Ostrvo cvijeća“ i zemljište Prevlaka, opština Tivat;
8. Kasarna „Gornji Klinci“, opština Herceg Novi;
9. Skladište „Morinj“, opština Kotor;
10. Skladište „Dobre vode“, opština Bar;
11. Skladište „Kopita“, opština Kolašin;
12. Motel Šas sa Vladimir ekonomijom, opština Ulcinj;
13. Skijalište „Savin kuk“, opština Žabljak;
14. Lokalitet „Kabala for“, opština Herceg Novi;
15. Turistička valorizacija lokaliteta obuhvaćenih Prostornim planom posebne namjene „Bjelasica i Komovi“, Cmiljača, opština Bijelo Polje;
16. Kraljičina plaža (Dubovica 1), opštine Bar i Budva;
17. Lokalitet „Dobra luka“, opština Herceg Novi.

V. Nacrtom plana je predviđeno da na osnovu predloga Države Crne Gore, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore na prodaju putem berze budu ponuđene akcije sljedećih društava

1. AD „Papir” – Podgorica;
2. AD „Agrotransport“ – Podgorica;
3. HTP „Berane” AD – Berane;
4. AD „Dekor” – Rožaje;
5. AD „Metal produkt” – Podgorica;
6. AD „Montenegroturist“ – Budva;
7. „Izgradnja“ AD – Kotor;
8. „Crnagoracoop“ AD – Danilovgrad.

Savjet je odlučio da predloži Vladi Crne Gore da usvoji Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2016. godinu, sa Izvještajem o sprovođenju plana privatizacije za 2016. godinu.

Send this to a friend