Ekonomija

Ovo su novi domeni na premium listi: Original.me, bike-with.me, enjoy.me, its.me, hike-with.me…

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je prihvatila Aneks Ugovora o Agentu registracije domena .me sa Procedurom za dodjelu domena sa premium i rezervisane liste domena, kojim je preciziran novi način dodjele premium domena, prepoznat na tržištu kao “model direktne ponude”.  Na listi rezervisanih domena od sada se nalaze i domeni ocisti.me, s3.me, tuzi.org.me, komunaeulqinit.me, opstinaulcinj.me i golubovci.me, dok su se na premium listi našli i domeni original.me, bike-with.me, enjoy.me, example.me, experience-with.me, golf-with.me, raft-with.me, surf-with.me… Vlada je utvrdila i da se minimalna cijena po kojoj neki domen može biti prodat formira na osnovu ekspertize.

Osim toga Vlada je prihvatila i izmjene i dopune Liste rezervisanih imena domena sa internacionalizovanim imenima domena sa izmijenjenom i dopunjenom Listom. U skaldu sa tim na listu rezervisanih domena uvršteni su domeni ocisti.me, s3.me, tuzi.org.me, komunaeulqinit.me, opstinaulcinj.me i golubovci.me, a više domena je premješteno sa liste rezervisanih domena na listu premium domena.

<<<Uvodi se novi način dodjele premium domena .me<<<

Podsjećamo da je .me domen od 2008. godine, kad je počela registracija privukao ogromnu pažnju na tržištu svojom pojavom, interesantnim značenjem, različitošćua iznad svega mogućnošću personalizacije u skladu sa potrebama korisnika.

“Tada je prije početka komercijalne registracije domena, Vlada zajedno sa kompanijom doMEn d.o.o. definisala listu premium i rezervisanih domena za kasniju registraciju. Cilj definisanja ove liste domena bio je da se kreira aktivni i relevantni sadržaj na najboljim .me premium i rezervisanim domenima čime se izgrađuje ukupna vrijednost .me zajednice, a što pozitivno utiče na globalnu prepoznatljivost domena. Kvalitetan sadržaj na najvrednijim imenima, kao i imenima koja sama po sebi kreiraju potražnju, doprinosi prerastanju ukupnog .me onlajn prostora u uspješnu sajber zajednicu, koja na taj način postaje privlačnija za sve nove članove, a uspješnija za sve postojeće”, podsjetili su iz Vlade.

Nakon toga su u skladu sa kvalitetom imena domena sa premium i rezervisane liste organizovane aukcije i to u saradnji sa najpoznatijim i najuspješnijim specijalizovanim aukcijskim kućama. Takođe, 2012. godine uveden je kao model i Razvojni program koji predviđa dodjelu domena na osnovu projekta planiranog za razvoj na tom domenu, referenci ponuđača i visine jednokratne uplate. Tako je do kraja 2018. godine putem aukcija alocirano (dodijeljeno) oko 700 premium domena, a putem Razvojnog programa preko 200 premium domena.

Poznato je da se kvalitet imena domena određuje na osnovu broja posjeta tzv. stranama koje su specijalno postavljene za svaki od domena sa premium i rezervisane liste, a na kojima posjetioci imaju i mogućnost prijavljivanja, odnosno bivaju obaviješteni o planiranim aukcijama. Pored toga značajan pokazatelj o potražnji za nekim domenom je i broj aplikacija za Razvojni program po domenu.

Međutim, tokom 2018. godine je evidentiran je pad u broju i kvalitetu aplikacija za razvojni program kao posljedica dostupnosti premium imena drugih ekstenzija poslije odluke ICANN-a (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) o otvaranju tržišta za nove generičke domene (new “gTLDs”).

“Zbog velike konkurencije, registri su razvili potpuno novu funkcionalnost “premium registracija i obnova” koja omogućava po prvi put registrarima da budu dio lanca registracije premium imena. Ovim se kanal registracije značajno proširio, čime su kompleksne procedure, kao što je naš Razvojni program, izgubile na konkurentnosti”, navode iz Vlade.

Primjena novog pristupa alokacije premium i rezervisanih imena podrazumijeva definisanje novčane vrijednosti domena. To znači da korisnik koji je spreman da plati taj iznos po principu prispjeća – “first-come, first-served  dobija pravo korišćenja domena. Novčana vrijednost je veća ili jednaka od unparijed definisane minimalne vrijednosti premium i rezervisanih domena.

Poznavoci ove oblasti znaju da je ovakav pristup alokaciji premium imena veoma sličan alokaciji imena na sekundardnom tržištu, koji je do sada bio uobičajen u industriji.

“Štaviše, usvajanjem minimalnih cijena za alokaciju premium imena otvorena su vrata i za alokaciju putem platformi za sekundarno tržište. S obzirom na to da je na tim platformama u prethodnom periodu iskazano značajno interesovanje za premium domenima, oni mogu biti ponuđeni na alokaciju i putem ovih platformi po minimalnoj cijeni”, tvrde u Vladi.

Procedura za dodjelu premium i rezervisanih domena putem Direktne ponude

Direktna ponuda podrazumijeva realizaciju u dvije faze. Prva faza podrazumijeva kontaktiranje svih potencijalnih registranata koji su do sada iskazali interesovanje za .me premium domenima, ali se nijesu registrovali zbog kompleksnosti registracije putem Razvojnog programa. Ova faza registracije će se realizovati putem platforme “Afternic”, jedne od najvećih platformi za aukciju premium domena na svijetu.

“Agent registracije određuje prijedlog minimalnih cijena za alokaciju odabranih premium domena. Minimalna cijena po kojoj neki domen može biti prodat formira se na osnovu ekspertize. Nakon određivanja minimalnih cijena, domeni se segmentiraju u određeni broj cjenovnih grupa. Minimalna cijena i limiti cjenovnih grupa su iskazani u američkim dolarima sve dok jedan američki dolar vrijedi manje od jednog eura”, ističe se u Vladinnom dokuemntu.

Nakon što je nezavisni ekspert, na osnovu preporuka registrara obavio vrednovanje svih premium .me domena  formirano je deset cjenovnih grupa kojima su određeni premium domeni na osnovu njihove procijenjene vrijednosti.

U daljem postupku svaki domen će inicijalno biti ponuđen na “Afternic” platformi po maksimalnoj cijeni u svojoj pripadajućoj cjenovnoj grupi, a minimalna cijena po kojoj može biti prodat, nakon pregovora, je cijena koju je predložio nezavisni ekspert.

Razlika između objavljene cijene i minimalne cijene daće prostor za pregovore sa registrantom, jer registrant ima mogućnost da putem ove platforme ponudi iznos koji on želi da plati.

Početak druge faze je planiran za 31. januar 2020. godine kada će premium domeni biti ponuđeni direktno preko akreditovanih registrara, pri čemu će cijene u dolarima (USD) biti zamijenjene cijenama u eurima (EUR) po principu jedan dolar-jedan euro. U ovoj fazi, nakon formiranja cijena na osnovu minimalnih cijena registracije preko registrara, na cijenu registrant neće imati uticaja.

U okviru druge faze planirano je testiranje dvije opcije registracije: “premium registracija plus redovna obnova” i “premium registracija plus premium obnova”.

Pojašnjeno je da bi ovaj test bio primijenjen isključivo na domenima koji su svrstani u cjenovnu grupu od 2.500,01 do 5.000 eura. Ova grupa je podijeljena na dvije podgrupe sa jednakim brojem domena u podgrupama, podijeljenih nasumično.

Prva podgrupa će biti ponuđena po sljedećem principu: cijena registracije je 5.000 eura, a obnova, registracije druge i ostalih godina i transfera je 10 eura (“premium registracija plus redovna obnova”). Druga podgrupa će biti ponudena po cijeni od 500 eura za registraciju i 500 eura za obnovu, registraciju druge i ostalih godina i transfer (“premium registracija plus premium obnova”). Na taj način se iznos valuacije od 5.000 eura podjelili na 10 godina po 500 eura.

Svi domeni koji nisu svrstani u ovu grupu od 5.000 eura biće ponuđeni po principu “premium registracija plus redovna obnova” – odnosno viša cijena registracije prve godine i standardna cijena od 10 eura koja važi za obnovu, druge i ostale godine registracije i transfera.

A.O.

Send this to a friend