Ekonomija Održan sastanak UNWTO Odbora za izradu međunarodnog kodeksa za zaštitu turista

Pandemija pokazala da je potrebno povećati stepen zaštite turista

Pandemija Kovida-19 stvorila je potrebu za definisanjem zajedničkih, međunarodnih principa i standarda, uslovljenih povećanim zahtjevima turista, i to ne samo i isključivo zdravstvenih. Potrebno je povećati stepen pravne zaštite turista, odnosno potrošača, ocijenjeno je na jučerašnjem online sastanku Odbora za izradu međunarodnog kodeksa za zaštitu turista, u koordinaciji Svjetske turističke organizacije UNWTO.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, čiji predstavnici su prisustvovali sastanku, saopštili su da su razmotreni pravci u izradi Preporuka za pomoć međunarodnim turistima u urgentnim situacijama.

“Značaj izrade ovog dokumenta potvrđuje poziv za učešće izuzetno važnim subjektima za sektor turizma, koji su uključeni u rad Odbora u svojstvu tzv. posmatrača, a koji su se saglasili da je zbog nastalih okolonosti evidentna potreba da se pripremi jedinstven dokument o zaštiti turista”, navode u Ministarstvu.

Sekretarijat UNWTO je predložio i tri eksperta koji će na volonterskoj osnovi raditi na tom dokumentu, a koji su ukratko ukazali na ključne elemente koje oni smatraju posebno važnim u izradi ovog Kodeksa.

“Oni su ukazali na neophodnost dijeljenja ideja i zajedničke pripreme ključnih principa, kao i potrebu kasnije implementacije u zakonodavne okvire”, navode u Ministarstvu.

Na sastanku su izabrani predsjedavajući i potpredsjedavajuci radom Odbora, Brazil i Grčka, a predstavljen je i raspored aktivnosti u radu Odbora za predstojeći period,

U grupi posmatrača koji su dali podršku radu Odbora su predstavnici sljedećih institucija i organizacija: DG Grow i DG Justice iz Evropske Komisije, ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog vazduhopolovstva), ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju), UNCTAD (Konferencija UN o trgovini i razvoju), ECTAA (Evropska asocijacija turističkih agenata i turoperatora), EGFATT (Asocijacija evropskih garantnih fondova za putovanja i turizam), HOTREC (krovna organizacija hotela, restorana, kafića i sl subjekata u Evropi), IATA (Međunarodna organizacija za vazdušni saobraćaj), IFTTA (Međunarodni forum zagovornika putovanja i turizma), IH&RA (Međunarodna asocijacija hotela i restorana), ISTO (Međunarodna organizacija za socijalni turizam).

Treći sastanak Odbora biće održan 17. decembra.

Send this to a friend