Ekonomija

Pilot projekat u cilju uspostavljanja novog modela korišćenja šuma

U sklopu reforme sektora šumarstva i uspostavljanja novog modela organizacije upravljanja šumama u Crnoj Gori, u toku je realizacija pilot projekta prodaje drvnih sortimenata na šumskim stovarištima, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Kako dodaju, prodaja drvnih sortimenata na stovarištima u šumi zamijeniće dosadašnji model davanja šuma na korišćenje prodajom u dubećem stanju.

“Cilj pilot projekta je da se dobiju realni inputi po pitanju tržišnih cijena drveta u Crnoj Gori, da bi se u konačnom formirala berza drveta, na kojoj će svoju poziciju obezbijediti ponuđači drvnih sortimenata (preduzeće za gazdovanje šumama u državnom vlasništvu i privatni vlasnici šuma), i kupci drveta, u prvom redu domaći drvoprerađivači”, navode iz Ministarstva.

Jedno od takvih šumskih stovarišta oformljeno je u gazdinskoj jedinici „Donji Šaranci“, opština Žabljak.

Stovarište su danas obišli generalni direktor Direktorata za šumarstvo i drvnu industriju Adem Fetić i direktor Uprave za šume Nusret Kalač, kako bi sagledali kako teku pripreme za aukcijsku prodaju na tom stovarištu.

“Kroz pilot projekat radi se na uvođenju privatnog sektora u sistem usluga, konkretno ugovaranje i izvršavanje poslova sječe stabala i izrade drvnih sortimenata, kao i njihovo dopremanje na šumska stovarišta. Drvni sortimenti, razvrstani po klasama kvaliteta, aukcijskom prodajom se nude drvoprerađivačima koji imaju registrovanu proizvodnju proizvoda od drveta u Crnoj Gori”, ističu iz ovog resora.

Pilot projekat, kako objašnjavaju,  treba da posluži za dobijanje stvarnih pokazatelja kretanja tržišnih cijena pojedinih drvnih sortimenata po pojedinim vrstama drveta, kao i o kretanjima cijena usluga u segmentima sječe, izrade i privlačenja drvnih sortimenata do mjesta lagerovanja i prodaje.

“Važno je napomenuti da do sada postignute cijene prodaje drvnih sortimenata u okviru pilot projekta ukazuju da prodaja drvnih sortimenata obezbjeđuje veće prihode u odnosu na model davanja šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, koji je do sada dominantno korišćen u gazdovanju šumama”, naglašavaju oni.

U okviru reforme šumarskog sektora, trenutno se rade i druge ekonomsko finansijske analize, kao i projekcije fiskalnog uticaja novog modela na budžet, privredu i građane.

Nakon završetka pilot projekta i navedenih analiza slijedi zakonodavna reforma u ovoj oblasti i nova organizaciona struktura sektora.

 

 

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Sezonac
Gost
Sezonac

Obrijano je gotovo sve nove zakone mogu praviti samo za kleke i koprive…

Jovan
Gost
Jovan

A ko ce da sijece sume da bi ih ovako izlagali na stovarista? Mislim da ce to biti isti ovi sto su dobijali na panju koncesije jer imaju mehanizaciju za to ( kamione skidere itd)

Dado
Gost
Dado

Ovo je dobro,ali neka druga ekipa da ovo vodi a ne Kalac I njegovi.

Send this to a friend