Ekonomija

Poboljšana ponuda Respekt gotovinskih kredita za penzionere

Societe Generale banka Montenegro ponudila je Respekt gotovinski kredit za penzionere pod povoljnijim uslovima u odnosu na dosadašnje.

S obzirom da su penzioneri uglavnom dugogodišnji klijenti banke, cijeneći njihovu lojalnost, banka je snizila kamatnu stopu, pa se ovaj kredit od sada može podići uz nominalnu godišnju kamatnu stopu 7,49 odsto, odnosno efektivnu kamatnu stopu od 7,50 odsto sa polisom životnog osiguranja. Krediti se odobravaju u iznosima do 20.000 eura, uz rok otplate do 120 mjeseci.

Do 31. januara 2018.godine, ovaj kredit moguće je podići bez administrativnih troškova.

Uz prikupljenu svu potrebnu dokumentaciju, kredit je moguće podići u ekspoziturama banke za samo jedan dan.

Respekt gotovinski krediti za penzionere namijenjeni su svim penzionerima Fonda PIO Crne Gore koji  svoje penzije primaju preko računa u Societe Generale banci Montenegro.

Societe Generale banka Montenegro je, u skladu sa zakonskom regulativom, licencirana za poslove zastupanja u osiguranju,  pa naši klijenti mogu aplicirati za polisu životnog osiguranja u svakoj od ekspozitura banke u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Cetinju, Budvi, Baru, Ulcinju, Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Kolašinu, Bijelom Polju, Beranama i Rožajama. Klijenti penzioneri će znatno uštedjeti u vremenu jer se zahtjev za polisu životnog osiguranja može podnijeti u samoj ekspozituri banke gdje se polisa i odobrava.

Reprezentativni primjer kredita:

Za iznos kredita 10.000 eura, rok otplate 120 mjeseci, nominalna godišnja kamatna stopa (NKS) iznosi 7,49, dok efektivna godišnja kamatna stopa (EKS) iznosi 7,50 odsto (na dan 5.12.2017.), mjesečni anuitet 117,37 eura, administrativna naknada je 0 eura. Ukupni troškovi iznose 4.214,40 eura i predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (dcva eura) i upita u Kreditni biro CBCG ( tri eura). U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija osiguranja.

Send this to a friend