Ekonomija

Počinje projektovanje obilaznice oko Budve

Budva

Nakon tehničke pomoći za izradu idejnog i glavnog projekta obilaznice oko Budve koja je započeta u julu, Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je Ministarstvu saobraćaja i pomorstva početkom ovog mjeseca urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničkog dijela dokumentacije projekta čija će realizacija početi 2021. godine, pišu Dnevne novine.

U pitanju je jedna od četiri obilaznice na budućoj Jadranskoj magistrali za brzi motorni saobraćaj, za koju se potrebna dokumentacija priprema već pet mjeseci.

Naime, 8. jula počeo je rad na dijelu projekta povećanja efikasnosti saobraćaja i unapređenje bezbjednosti saobraćaja na Ruti 1 Mediteranskog koridora, koji se tiče značajnog infrastrukturnog objekta u “prijestonici turizma”. Tehnička podrška aktivnostima od 9,5 miliona eura stigla je od Evropske unije kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan WBIF. Dobijena pomoć odnosila se, prije svega, na izradu studije izvodljivosti za jadranskojonski koridor kroz Crnu Goru i Albaniju, čiji je rok završetka kraj mart naredne godine. Njime će ujedno biti definisane osnove za terenska istraživanja, pripremu idejnog i glavnog projekta, te tenderske dokumentacije za 13 kilometara prioritetne dionice obilaznice.

Realizacija projekta povjerena je konzorcijumu IPF7, koji predvodi HILL International NV. U pitanju je segment koji će prolaziti kroz Goroviće, Pobore, Lastvu, Maine, Brajiće i Kuljače u budvanskoj opštini, a koji pripadaju Prostornom planu posebne namjene za Obalno područje.

Ovim PPPN za Obalno područje kao jedan od prioriteta razvoja definisane su dvije magistrale za brzi motorni saobraćaj. U ovom, kao i u Prostornom planu Crne Gore do 2020. godine, navodi se da je prvi značajan koridor od granice sa Bosnom i Hercegovinom kod Šćepan Polja preko Plužina i Nikšića do Podgorice. Ta ruta je najvećim dijelom rekonstruisana u magistralni put. Drugi prioritet je segment Jadranske magistrale kroz našu zemlju: od granice sa Hrvatskom na Debelom brijegu, preko Herceg Novog, Bokokotorskog zaliva, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja do granice prema Albaniji. Upravo ovu saobraćajnicu čija je dužina procijenjena na oko 110 kilometara, smatraju “osovinom razvoja Obalnog područja Crne Gore”, a s obzirom na poziciju i visinu investicije preporučuje se njena izgradnja u više faza.

Kako se navodi u dokumentima dostavljenim MORT-u za potrebe izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, PPPN predviđa na početak trase buduće magistrale u Herceg Novom, na Debelom brijegu, odakle ide sjeverno od Sutorine na oko 300 metara nadmorske visine. Na toj koti nastavlja iznad Igala i Herceg Novog, a zatim se lagano se spušta prema Zelenici i Kumboru.

Ovdje se takođe jasno navodi da će prela preko Bokokotorskog zaliva biti regulisan mostom, koji će biti izgrađen južno od tjesnaca Verige između Svete Neđelje sa jedne i Opatova sa druge strane zaliva. Trasa dalje nastavlja sjeverno od Tivta, ukršta se sa prilaznim putem koji vodi za tunel Vrmac, te prolazi sjevernom padinom Grbaljskog polja u brdovit predio iza Budve, na oko 200-300 metara nadmorske visine, koja se zadržava sve do Petrovca. Od Petrovca se nastavlja iznad Mišića, Đurmana i pored tunela Sozina, da bi iznad Sutomora putanja počela da se spušta i ide uz željezničku prugu sve do Bara. Nakon toga se penje u smjeru jugoistoka do oko 200 metara nadmorske visine, kod Pečurica skreće prema jugu pored Kruča i Vladimira i nastavlja prema Sukobinu gdje se i završava.

“Trasa ide na tim nadmorskim visinama radi boljih topografskih uslova u odnosu na priobalnu zonu kojom ide postojeća Jadranska magistrala, kao i radi izbjegavanja graditeljskog nasljeđa i novoizgrađenih prostora. S obzirom na to da je trasa Jadranske magistrale za brzi motorni saobraćaj do sada razrađena samo na nivou Generalnog projekta za potrebe izrade PPPN Obalnog područja, koridor će se čuvati u ukupnoj širini od 350 metara”, precizira se u dostavljenom materijalu.

Takođe se navodi da je sadržaj PPPN Obalnog područja osnova za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za svu saobraćajnu i tehničku infrastrukturu, ali da su za pojedine dionice brze saobraćajnice ponuđena alternativna rješenja. Kako je navedeno, trase su orijentacione i prilikom dalje razrade planiranih puteva obavezno je trasiranje sa minimalnim negativnim posljedicama na zatečenu izgrađenost naselja.

“Dionice planirane Jadranske magistrale za brzi motorni saobraćaj na teritoriji svih primorskih opština osim Kotora predstavljaće i obilaznice oko tih gradova”, dodaje se u dokumentu.

Uz budvansku, obilaznice će biti napravljene i oko Herceg Novog, Tivta i Bara.

3

avatar
1000
3
0
0
 
3
Stara PodgoricaSovamarko
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Stara Podgorica
Gost
Stara Podgorica

Konačno normalno razmišljanje.

Sova
Gost
Sova

Lijepo, nema šta. Problem će biti brza izgradnja objekata uz novu magistralu, čime ona postaje ulica, kao i sve druge.

marko
Gost
marko

neka ste tim planom zaobisli i kotor kao i u svemu do sad

Send this to a friend