Ekonomija

Poreska uprava Crne Gore najbolji primjer uspješnog sprovođenja reformi

Poreska uprava Crne Gore najbolji je primjer uspješnosti sprovođenja započetih reformi, imajući u vidu izuzetan progres ostvaren u svim poslovnim procesima, a naročito u dijelu upravljanja poreskim dugom, ocijenio je pomoćnik direktora Sektora za fiskalna pitanja u Međunarodnom monetarnom fondu, Huan Toro Rivera, na godišnjem koordinacionom sastanku predstavnika MMF-a, Evropske komisije i poreskih uprava Jugoistočne Evrope u Ljubljani.

Kako je saopšteno iz Poreske uprave, Rivera je naglasio uspjeh te institucije u implementaciji pristupa korporativnog menadžerskog poslovanja, kao i zadovoljstvo eksperata saradnjom koju u kontinuitetu imaju sa poreskim službenicima u Crnoj Gori.

Sastanak je, ističu u PU, bio posvećen razmatranju dosadašnjeg napretka ostvarenog u sprovođenju reforme i modernizacije poreskih uprava, kao i značaja koji tehnička pomoć MMF-a, kroz projekat finansiran od strane Evropske komisije, ima na putu pripreme za harmonizaciju poreske legislative i prakse sa EU standardima.

Direktor Poreske uprave Crne Gore, Miomir M. Mugoša, prezentovao je stepen realizacije strateških ciljeva poreskog organa, te rezultate implementacije preporuka eksperata MMF-a datih tokom niza misija koje se vrše radi unapređenja učinka po pojedinačnim indikatorima iz TADAT procjene.

“Posebno se osvrnuo na rezultate ostvarene u oblastima upravljanja poreskim dugom, ažuriranja registra, upravljanja velikim poreskim obveznicima i organizacionog i kadrovskog jačanja”, navode u PU.

Generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija, Bojana Bošković, prezentovala je aktivnosti Ministarstva finansija na stabilizaciji javnih finansija, sa osvrtom na povezanost efikasnosti rada poreskog organa u obezbjeđenju prihodne strane budžeta, održivosti javnih finansija i unapređenju poslovnog ambijenta.

Rukovodilac jedinice u Generalniog direktorata za oporezivanje i carinsku uniju u Evropskoj komisiji, Barbara Branki Gardinal, pozdravila je postignuti napredak u ispunjavanju zahtjeva predviđenih pregovaračkim poglavljem 16 – Oporezivanje, ističući da PUCG predstavlja lidera u regionu po realizaciji datih preporuka i posvećenosti ostvarivanju reformskih ciljeva.

“Navela je da je, zahvaljujući dosadašnjim rezultatima, planiran trogodišnji nastavak projekta, u okviru kojeg će u Poreskoj upravi Crne Gore biti realizovano čak 18 ekspertskih misija, namijenjenih daljem unapređenju pojedinačnih poslovnih procesa, a prema prepoznatim potrebama i prioritetima”, zaključuju u PU.

Projekat jačanja ekonomskog upravljanja i sistema upravljanja javnim finansijama zemalja Jugoistočne Evrope finansiran je od strane Evropske komisije, a sprovodi ga Sektor za fiskalna pitanja Međunarodnog monetarnog fonda, u cilju obezbjeđivanja reforme i modernizacije poreskih administracija radi pripreme za pristupanje Evropskoj uniji. Na koordinacionom sastanku, koji se održava na godišnjem nivou, u partnerstvu sa Centrom za razvoj izvrsnosti u finansijama u Ljubljani, ocjenjuje se ostvareni progres i dosadašnji rezultati, ali i planiraju dalje aktivnosti na sprovođenju projekta.

Ž.N.

1 Komentar na "Poreska uprava Crne Gore najbolji primjer uspješnog sprovođenja reformi"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend