Ekonomija

Posjeta klasterima u Bijelom Polju i Andrijevici

Ministarstvo ekonomije prati dinamiku realizacije projekata klastera koji su u ovoj godini dobili finansijsku podršku i očekuje da budu završeni u ugovorom predviđenom roku, zaključeno je tokom posjete predstavnika Direktorata za razvoj klasterima u Bijelom Polju i Andrijevici.

Predstavnici Ministarstva, na čelu sa generalnim direktorom za razvoj, Milošem Čelanovićem, su ove sedmice posjetili klaster drvoprerade iz Bijelog Polja, kao i turistički klaster i Udruženje drvoprerađivača iz Andrijevice.

„S obzirom na to da se projekti realizuju u periodu do šest mjeseci, cilj posjete je da se sada, na polovini njihove implementacije, sagleda dinamika realizacije, razmotre mogućnosti dalje saradnje, kao i da klasteri iznesu probleme sa kojima se suočavaju u poslovanju, kako bi se razmotrile i mogućnosti njihovog rješavanja“, kazao je Čelanović.

Iz Ministarstva su saopštili da je klaster drvoprerade iz Bijelog Polja u okviru projekta nabavio viljuškar i započeo aktivnosti na unaprijeđenju marketing politike klastera.

„Turistički klaster iz Andrijevice radi na rekonstrukciji jednog od objekata, dok Udruženje drvoprerađivača radi na pripremi terena za instaliranje sušare, koja će takođe biti nabavljena u okviru istog projekta. Navedene aktivnosti samo su dio projekata, na čijoj realizaciji će klasteri raditi do decembra“, navodi se u saopštenju.

Razgovarano je i o drugim aktivnostima koje klasteri planiraju da realizuju, kao i o mogućnostima dalje podrške tehničkog ili finansijskog karaktera.

Klateri u Bijelom Polju i Andrijevici su tri od sedam klastera koji su ispunuli sve uslove javnog poziva za ovu godinu. Sa njima je Ministarstvo početkom juna potpisalo ugovore o dodjeli subvencije.

„Od uspjeha implementacije projekata zavisi refundacija ugovorenih sredstava. Vrijednost pojedinačnih projekata je oko 25 hiljada eura, dok je ugovoreni iznos subvencije u slučaju sva tri klastera maksimalnih 15 hiljada eura“, objasnili su iz Ministarstva.

Ministarstvo u narednom periodu planira da posjeti i ostala četiri klastera koji su korisnici programa.

Ministarstvo je u okviru Programa podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori u ovoj godini subvenciju odobrilo za sedam klastera, ukupne vrijednosti skoro 98 hiljada eura, od raspoloživih 100 hiljada eura koliko iznosi ovogodišnji budžet Programa.

„Za sad je uspješno realizovan projekat klastera drvoprerade iz Rožaja koji je subvencionisan sa skoro 15 hiljada eura“, zaključili su iz Ministarstva.

Send this to a friend