Ekonomija

Poslodavci sakrili 22,3 miliona eura doprinosa

Poreski inspektori su u prošloj godini kroz 1.369 kontrola tačnosti obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih utvrdili da nije plaćeno još blizu 22,3 miliona eura, rečeno je Pobjedi iz Poreske uprave.

Oni nijesu naveli kod kojih su kompanija utvrdili neslaganja, ali su objasnili da firme imaju pravo žalbe na rješenje poreske inspekcije.

“U drugostepenom postupku u Ministarstvu finansija utvrđuje se osnovanost dodatnih poreskih obaveza. Obveznici su, po zakonu, dužni da prijave plate, poreze i doprinose na zarade zaposlenih u momentu isplate zarade, pa se tek u inspekcijskom nadzoru može utvrditi da li je od posljednjeg podnijetog IOPPD obrasca eventualno došlo do isplate zarada koja nije bila ispraćena i plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa. Zato Poreska uprava u okviru redovnih aktivnosti kontroliše pravilnost prijavljivanja i plaćanja ovih dažbina, a posebno zbog činjenice da je podnošenje IOPPD obrazaca prepoznato kao jedan od najvećih rizika za poštovanje poreskih propisa u Crnoj Gori. Takođe se u praksi često dešava da poslodavci isplaćuju neto zarade zaposlenim, a da ne plate poreze i doprinose”,  saopštili su iz ovog organa u sastavu Ministarstva finansija.

 

Send this to a friend