Ekonomija

Poslodavcima data prekomjerna ovlašćenja

Agencija za sprečavanje korupcije analizirala je odredbe Nacrta zakona o radu i utvrdila da postoji rizik ugrožavanja javnog interesa arbitriranim tumačenjem zakona usljed širokih diskrecionih ovlašćenja datih poslodavcu, nedefinisanih normi, neusklađenosti sa međunarodnim izvorima prava, koja može prouzrokovati narušavanje integriteta transparentnosti i pravne sigurnosti, navedeno je u juče objavljenom mišljenju agencije.

Agencija je posebno analizirala odredbe koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa, prava i obaveze zaposlenih i zaštitu prava zaposlenih, bolovanje, zapošljavanje preko agencije i otkaz.

“Radi zaštite javnog interesa Agencija upućuje na razmatranje izmjene članova zakona o radu kroz usaglašavanje sa međunarodnim standardima na koje se predlagač poziva u obrazloženju, a kako bi se zaštita javnog interesa kroz definisanje adekvatnih procedura i kriterijuma i smanjenje diskrecionih ovlašćenja poslodavca u potpunosti ostvarila”, navodi se u mišljenju Agencije, koja smatra da bi se izmjenom ovih članova doprinijelo smanjenju prostora za eventualne zloupotrebe u oblasti radnog zakonodavstva i smanjila neizvjesnost na radnom mjestu, posebno za lica koja su zbog neodređenih odredaba, kriterijuma ili prakse stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj u odnosu na druge.

Send this to a friend