Ekonomija

Povećati poštovanje poreskih propisa, smanjiti poreski jaz

Miomir M. Mugoša

Otvarajući panel direktor Poreske uprave Crne Gore Miomir M. Mugoša naglasio je da je u projekat “Reforme poreske administracije” Vlada Crne Gore uložila značajna sredstva, imajući u vidu značaj koji ova institucija ima u sistemu javnih finansija, te iznio očekivanja da će se navedeni projekat doprinijeti smanjenju administrativnog opterećenja i većem stepenu poštovanja poreskih propisa, a samim tim i smanjenju poreskog jaza, saopšteno je iz Poreske uprave Crne  Gore.

Na Samitu guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona, organizovanom od strane nedjeljnika NIN u Bečićima danas je održan panel direktora poreskih uprava posvećen reformi poreske uprave i borbi protiv sive ekonomije.

“Mugoša je predstavio  aktivnosti do sada realizovane u okviru sveobuhvatne reforme Poreske uprave Crne Gore, koje obuhvataju osavremenjavanje poslovnih procesa, ulaganje u informacione tehnologije, veću autonomiju i reorganizaciju, sve u cilju uspostavljanja moderne poreske administracije koja može odgovoriti na zahtjeve tržišta i obezbijediti visok stepen naplate javnih prihoda”, saopšteno je iz Poreske uprave Crne Gore.

Osim analize postignuća u reformama, rukovodioci poreskih uprava regiona tokom panela razmatrali su pitanja izazova koje nameće ubrzani tehnološki razvoj, elektronskog prijavljivanja i plaćanja poreza, mogućnosti povećanja efikasnosti poreske administracije i uloge poreskih uprava u sistemu javnih finansija.

Posebna pažnja posvećena je promjeni pristupa poreskih uprava regiona iz reaktivnog u proaktivni, koji karakteriše prioritetno podsticanje dobrovoljnog poštovanja propisa, edukacija, otvoren i transparentan pristup i edukacija prije preduzimanja mjera za sankcionisanje neregularnog poslovanja.

Naglašena je potreba još bliže regionalne saradnje, ne samo radi razmjene informacija i iskustava već i radi uspostavljanja jedinstvenog pristupa u suočavanju sa zajedničkim izazovima, kao što je borba protiv sive ekonomije i poreskih utaja.

Panelu direktora poreskih uprava prethodili su paneli guvernera i ministara finansija guvernera centralnih banaka, kao i panel posevećen inovacijama u digitalnim plaćanjima.

Nedjeljnik NIN, uz institucionalno pokroviteljstvo Centralne banke (CBCG), Ministarstva finansija i Poreske uprave Crne Gore organizuje Samit već osmi put, a glavna tema ovogodišnjeg događaja je „Finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima usporenog privrednog rasta u evrozoni“.

Samit tradicionalno okuplja rukovodioce institucija zaduženih za upravljanje javnim finansijama i pruža priliku da se razmijene iskustva i nađu rješenja za probleme s kojima se suočavaju sve zemlje regiona.

B.M.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Ups
Gost
Ups

Ave Marija?

Enigma
Gost
Enigma

Mugoša je pravi primjer kako se vodi jedna ozbiljna državna institucija. Poreska disciplina je jasan stav da je Država na prvo mjesto 🇲🇪🇲🇪🇲🇪🇲🇪🇲🇪🇲🇪🇲🇪🇲🇪

Naopako
Gost
Naopako

Napanite na primorje, ostalo je još malo para dolje, pomamiće se primorci od paretine. A Podgoricu ne dirajte, tu para skoro i nema…

Send this to a friend