Ekonomija

Prioritet je zaštititi svoj i živote kolega iz ekipe

U Centru za obuku Crnogorskog elektrodistributivnog sistema nema “praznog hoda”. Protekla sedmica obilježena je polaganjem teorijskog i praktičnog dijela radne osposobljenosti montera u oblasti održavanja i upravljanja elektroenergetskom mrežom, pišu Dnevne novine.

Od 23. do 27. septembra obuku su prošla 23 kandidata iz Sektora za upravljanjem mrežom.

“Prošlog petka polagali su svi kandidati. Pismeni dio testa za polaganje radne osposobljenosti uklopničara sastojao se od 20 pitanja. Šest kandidata je odgovorilo tačno na sva pitanja. Za kandidate koji nisu imali maksimalan broj bodova organizovana je usmena provjera, ukazano na greške i otklonjene nedoumice. Nakon ovoga dijela, 16 kandidata je položilo, a jedan kandidat vraćen na ponovno polaganje testa. Kasnije, kandidati su prošli i praktični dio. Upoznati su sa opremom kojom trenutno raspolaže Centar za obuku, a nakon toga su obišli postrojenja 35/10kV Centar i 110/10kv Podgorica 3, gdje su se upoznali sa različitim tipovima opreme. Takođe, imali su mogućnost da u praksi provjere svoje znanje”, kazao je šef Službe za operativno upravljanje Dragan Cicmil, koji je pored inženjera Neđeljka Noga i Slobodana Kovačevića, ujedno član komisije koja ocjenjuje kandidate.

“Pružena je mogućnost svima da dobiju odgovore na sva pitanja koja ih interesuju, da čuju iskustva starijih kolega, da uče na tuđim greškama i iskustvima. Ukoliko kolege na taj način budu doživljavale Centar, a ne kao obavezu koja se mora odraditi i test koji treba zadovoljiti, onda smo na pravom putu”, rekao je Cicmil.

Osim iz upravljanja i elektromonteri iz Sektora za održavanje mreže provjerili su prošle sedmice svoje znanje kroz teorijski i praktični dio obuke.

“U petak je 16 kolega bilo na polaganju, koje se sastojalo iz teorijskog dijela sa 25 pitanja i praktičnog, gdje smo mogli vidjeti kako su kolege obučene za penjanje na drvene i AB stubove. Sve kolege su svojim znanjem zadovoljile kriterijume obuke. Na teorijskom dijelu, od maksimalnih 40 poena kolege su imale od 32 do 40. Donja granica je 30 poena”, kazao je glavni inženjer za nadzemne vodove u Regionu 2 Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, Ivan Mimović.

On je i član komisije za ocjenjivanje kolega iz održavanja, a koju osim njega sačinjavaju i Rajko Radošević, Nikola Živković, Milenko Marković i Rajko Fuštić.

Mimović naglašava da je značaj Centra, osim u domenu usavršavanja postojećih znanja i sticanja novih, i taj što se kroz obuke stalno podsjećaju kolege na pravila bezbjednosti kojih se moraju pridržavati u radu, kako bi zaštitili koliko svoj toliko i živote ekipe u kojoj rade.

“Izuzetan je značaj za mlade kolege da se na pravi način upoznaju sa procedurama u radu kojih se moraju pridržavati, zatim načinom funkcionisanja firme, alatima i materijalima koje će koristiti u radu, kao i da se oslobode straha od visine jer se odmah počinju penjati na stubove”, zaključio je Mimović.

Elektromonter u Regionu 2, Dragan Čolević i nakon 30 godina rada obavlja svoj posao sa istom ljubavlju kao i na početku.

“Kada smo počinjali da se bavimo ovim poslom, bilo nam je teže nego monterima koji počinju u ovo novo vrijeme. Mi smo svu praksu sticali direktno na terenu, na mreži pod naponom. Učili smo od starijih kolega, što je neprocjenljivo, ali je zaista rizik takvog načina sticanja znanja bio veći. Sada imamo Centar za obuku koji omogućava da se mlade kolege tu sretnu sa svim elemetima mreže koja se nalazi na terenu. I to smanjuje rizik. Ovdje će naučiti sve kada je u pitanju monterski posao, ali i kako da koriste opremu, kako da rade sa njom i, što je najbitnije, kako da čuvaju sebe”, kazao je Čolević.

I njegov kolega iz Regiona 1 Mitar Ćalasan dijeli isto mišljenje.

“Posao montera radim 18 godina. To nije nimalo lak posao, ali ne žalim što nikada nisam probao nešto drugo jer ovaj mnogo volim. Zaposlio sam se kada sam imao 17 godina. Učio od starijih kolega i, iskreno, nakon ovoliko godina opet najviše volim da su oni sa mnom dok obavljam posao”, iskren je Ćalasan.

“Ovakve obuke, mladim monterima naročito puno znače. Ako zaista istinski žele da se bave ovim poslom i hoće da uče, nema za to bolje mjesta od CEDIS-a i boljeg načina nego da prođu obuku u Centru”, zaključuje on.

Prva greška je najčešće i posljednja

Obuci su većinom prisustvovale kolege sa velikim radnim iskustvom, ali bilo je i onih koji tek ulaze u ovaj posao. Iz ove grupe kandidata posebno se izdvojio uklopničar iz Regiona 6 Vladimir Rutović. On radi kao uklopničar punih 19 godina. Do sada ga je radio bez greške, a sa takvim rezultatom je položio i kompletan test.

“Posao uklopničara je veoma odgovoran i rizičan. To je jedan od rijetkih poslova u kojem je dozvoljena samo jedna greška koja je, najčešće, i posljednja. Izuzetno sam zadovoljan obukama koje prolazimo u Centru. Njihov cilj je unapređenje znanja, ali i upoznavanje sa novom opremom koja se ugrađuje u sistem. Sa tom opremom ćemo raditi i moramo znati da je pravilno i optimalno koristimo. Krajnji cilj je jasan: povećanje bezbjednosti u radu. Posebno me raduje činjenica da, i nakon ovoliko godina rada, uvijek imam da naučim nešto novo. To samo pokazuje koliko je upravljanje mrežom živ sistem i koliko u CEDIS-u imamo priliku da nadograđujemo sebe”, kazao je Rutović.

Send this to a friend