Ekonomija

Pripremljen plan postupanja u slučaju pojave koronavirusa kod turista

Ilustracija, foto: Pixabay

Operativni štab za praćenje epidemiološke situacije u turističkoj sezoni, u čijem radu učestvuju i predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, pripremio je Akcioni plan monitoringa i postupanja u slučaju pojave bolesti COVID-19 kod turista tokom boravka u Crnoj Gori kao i Preporuke i uputstva Instituta za javno zdravlje u vezi sa obolijevanjem od COVID-19.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma su saopštili da uz plan ponovo objavljuju i “Privremene preporuke za postupanje i sprovođenje mjera zaštite od COVID-19 u hotelima i drugim objektima za pružanje usluga smještaja” kojih su dužni da se pridržavaju svi pružaoci usluga smještaja.

Pored predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, članove Operativnog štaba za praćenje epidemiološke situtacije u turističkoj sezoni čine i predstavnici Instituta za javno zdravlje, Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, Privredne komore, Nacionalne turističke organizacije, Fonda za zdravstveno osiguranje, Agencije za nadzor osiguranja i Uprave za inspekcijske poslove.

AKCIONI PLAN MONITORINGA I POSTUPANJA U SLUČAJU POJAVE BOLESTI COVID 19 KOD TURISTA TOKOM BORAVKA U CRNOJ GORI

Definisanje pravila postupaka i monitoringa ulaska u Crnu Goru

Pravilo postupaka ulaska je definisano naredbama Ministarstva zdravlja prema preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Monitoring: Na ulasku u Crnu Goru će se evidentirati svaki putnik očitavanjem barcode na mobilnom telefonu ili će se na graničnom prelazu uzimati podaci preko formulara ukoliko putnici nemaju mobilni telefon ili se nisu prijavili putem aplikacije.

Sprovođenje javno zdravstvenog nadzora nad inostranim državljanima korišćenjem naprednih IT alata, kao i tradicionalnog javno zdravstvenog nadzora.

Sprovođenje javno zdravstvenog nadzora nad inostranim državljanima korišćenjem naprednih IT alata je opisano u prethodnom stavu – monitoring.

Prilikom ulaska u zemlju svakom inostranom državljaninu biće uručen liflet koji sadrži:
Preporuke i uputstva Instituta za javno zdravlje u vezi obolijevanja od COVID-19, sa preporukom postupanja u slučaju pojave simptoma COVID-19 i sa brojevima telefona zdravstvenih ustanova na koje se može javiti (Prilog br.1a – liflet).
Info uputstvo o korišćenju IT aplikacije i zakonskoj obavezi prijave boravka u roku od 24h (Prilog br. 1b- Info flajer Ministarstvo održivog razvoja i turizma).

Postupanje sa osobom sumnjivom na obolijevanja od COVID-a 19, oboljelim gostima – izolacija i samoizolacija, traganje za kontaktima izolacijom i isključivanjem iz zajednica; Institucionalna izolacija oboljelih stranaca sa simptomima.

Hoteli i drugi objekti za pružanje usluga smještaja, u obavezi su da odrede osobu koja je zadužena da kontaktira nadležni dom zdravlja/epidemiologa kako bi prijavio sumnjivi slučaj i primio uputstva o potrebnim postupcima u skladu sa Privremenim preporukama za postupanje i sprovođenje mjera zaštite OD COVID – 19 (Prilog br.2).

Postupanje sa oboljelim gostima od COVID-19

Ukoliko turista tokom boravka u Crnoj Gori dobije simptome COVID-19 i potvrdi se da je pozitivan, postupa se na način:

Postupak u slučaju da se kod turista ispoljava TEŽA KLINIČKA SLIKA

U slučaju teže kliničke slike koja zahtijeva hitno pružanje zdravstvenih usluga oboljeli se smještaju u KCCG; OB Bar, OB Nikšić i OB Berane, u zavisnosti od geografske pozicije na kojoj se turista nalazi u trenutku javljanja simptoma i kliničke slike oboljelog turiste.

Prevoz pacijenta vrši ZHMP/domovi zdravlja u zavisnosti od kliničke slike i ustanove u koju se pacijent upućuje. Nadležnost Kriznog medicinskog štaba.

Postupak u slučaju da se kod turista ispoljava BLAŽA KLINIČKA SLIKA

Ako je smješten u hotelu – pozitivni asimptomatski slučajevi i slučajevi sa blažom kliničkom slikom, smještaju se u posebno odvojeni dio hotela (npr. zadnji sprat hotela, jedno krilo hotela, posebni depandansi) gdje ostaju u samoizolaciji pod mjerama zdravstveno-sanitarnog nadzora do napuštanja Crne Gore, odnosno odlaska kući ukoliko se radi o domaćem turisti; Nadležnost Operativnog štaba za sprovođenje mjera protiv širenja COVID-19

Ako je smješten u malom hotelu i registrovanom privatnom smještaju – pozitivni asimptomatski slučajevi i slučajevi sa blažom kliničkom slikom moraju ostati u svojoj sobi u samoizolaciji pod mjerama zdravstveno-sanitarnog nadzora do napuštanja Crne Gore, odnosno odlaska kući ukoliko se radi o domaćem turisti; Nadležnost Operativnog štaba za sprovođenje mjera protiv širenja COVID-19

Ako je strani državljanin ili državljanin Crne Gore vlasnik objekta – pozitivni asimptomatski slučajevi i slučajevi sa blažom kliničkom slikom ostaju u svojim objektima u samoizolaciji dok su pod mjerama zdravstveno-sanitarnog nadzora ili do napuštanja Crne Gore ukoliko se radi o stranom državljaninu; Nadležnost Operativnog štaba za sprovođenje mjera protiv širenja COVID-19

U slučaju da se turisti ne pridržavaju propisanih mjera samoizolacije upućuju se u karantin pod komercijalnim uslovima. Nadležnost Operativnog štaba za sprovođenje mjera protiv širenja COVID-19.

Postupanje sa identifikovanim kontaktima sa oboljelim od COVID-19

Inostrani turista kao identifikovani kontakt
Ukoliko je inostrani turista identifikovani kontakt oboljelog od COVID-19, treba da se smjesti u samoizolaciju do napuštanja Crne Gore u odnosu na smještaj u kome se nalazi:
Ako je u hotelu moraju se smjestiti u posebno odvojeni dio hotela (npr. zadnji sprat hotela, jedno krilo hotela, posebni depandansi) gdje ostaje u samoizolaciji pod mjerama zdravstveno-sanitarnog nadzora do napuštanja Crne Gore; Nadležnost Operativnog štaba za sprovođenje mjera protiv širenja COVID-19.
Ako je u malom hotelu i registrovanom privatnom smještaju moraju ostati u svojoj sobi u samoizolaciji pod mjerama zdravstveno-sanitarnog nadzora do napuštanja Crne Gore; Nadležnost Operativnog štaba za sprovođenje mjera protiv širenja COVID-19.
Ako je strani državljanin vlasnik objekta moraju ostati u svojim objektima u samoizolaciji dok je pod mjerama zdravstveno-sanitarnog nadzora ili do napuštanja Crne Gore. Nadležnost Operativnog štaba za sprovođenje mjera protiv širenja COVID-19.
U slučaju da se inostrani turisti ne pridržavaju propisanih mjera samoizolacije upućuju se u karantin pod komercijalnim uslovima. Nadležnost Operativnog štaba za sprovođenje mjera protiv širenja COVID-19.

Domaći turista kao identifikovani kontakt
Ukoliko je domaći turista identifikovani kontakt oboljelog od COVID-19, mora se smjestiti u samoizolaciju u sopstvenom smještaju ili u institucionalni karantin ukoliko nema uslova za samoizolaciju. Nadležnost Operativnog štaba za sprovođenje mjera protiv širenja COVID-19.

Zaposleni u turizmu kao identifikovani kontakt
Ukoliko je strani radnik identifikovani kontakt – poslodavac treba da obezbijedi samoizolaciju za zaposlenog stranog radnika kome obezbjeđuje smještaj, a koji je identifikovani kontakt oboljelog od COVID-19 ili u institucionalni karantin ukoliko nema uslova za samoizolaciju o trošku države. Nadležnost Operativnog štaba za sprovođenje mjera protiv širenja COVID-19.
Ukoliko je domaći radnik identifikovani kontakt oboljelog od COVID-19, mora se smjestiti u samoizolaciju u sopstvenom smještaju ili u institucionalni karantin ukoliko nema uslova za samoizolaciju o trošku države. Nadležnost Operativnog štaba za sprovođenje mjera protiv širenja COVID-19.

Rješavanje pitanja pokrivanja troškova izolacije i liječenja

Država snosi troškove liječenja, samoizolacije i karantina za sve turiste.
Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje su u obavezi da pripreme informaciju o načinu plaćanja za troškove liječenja. Za troškove samoizolacije i karantina Vlada će opredijeliti namjenska budžetska sredstva (Ministarstvo finansija i Ministarstvo održivog razvoja I turizma). Nadležnost: Operativnog štaba za praćenje epidemiološke situacije u turističkoj sezoni.

Bezbjedni transport oboljelih u matične države

Kontakti, oboljeli sa asimptomatskom infekcijom ili lakšom kliničkom slikom, koji su u Crnu Goru došli sopstvenim prevoznim sredstvom napuštaju zemlju uz pratnju policije do graničnog prelaza.
Kontakti, oboljeli sa asimptomatskom infekcijom ili lakšom kliničkom slikom, koji su u Crnu Goru došli drugim prevoznim sredstvom napuštaju zemlju:
sami organizuju prevoz do zemlje iz koje su došli;
prevoz organizuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma i NTOCG do zemlje iz koje su došli uz asistenciju Ministarstva saobraćaja, Montenegroairlines-a, Vojske Crne Gore, privatnih avio prevoznika, MUP-a (automobil, autobus, čarter let, helikopter). Troškovi transporta padaju na teret turiste.

Preporuke i uputstva Instituta za javno zdravlje u vezi obolijevanja od COVID-19

Crnogorski i strani državljani koji ulaze u Crnu Goru, dužni su se pridržavati ovih preporuka i uputstava i to 14 dana od dana prelaska državne granice na sledeći način:

  • Neophodno je održavati fizičku distancu od drugih osoba (minimalno 2 metra) i održavati higijenu ruku. Prilikom boravka u zatvorenim javnim prostorima  preporčuje se  nošenje maski, šala ili marame koji prekrivaju nos i usta, naročito za osobe starije od 65 godina ili za osobe sa hroničnim oboljenjima.
  • Ruke što češće prati toplom vodom i sapunom i/ili koristiti dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje treba dobro utrljati u dlanove. Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju.
  • Treba izbjegavati grupisanja i javna okupljanja.
  • Tokom poslovnih sastanaka treba komunicirati sa što manjim brojem osoba, održavati fizičku distancu (minimalno 2 metra) i koristiti dezinfekciona sredstva. Preporučuje se izbjegavanje nepotrebnih sastanaka.
  • Preporučuje se da se usluge plaćanja obavljaju bezkontaktnim platnim karticama ili on-line uslugama.

 

Ukoliko  boravite u hotelu:

U slučaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije (kašalj, gušobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah/otežano disanje, gubitak mirisa i ukusa)  dužni ste da ostanete u sobi i kontaktirate recepciju hotela koja dalje postupa po protokolu i preporukama Instituta za javno zdravlje.

Ukoliko  boravite u privatnom smještaju:

U slučaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije (kašalj, gušobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah/otežano disanje, gubitak mirisa i ukusa)  dužni ste da ostanete u sobi i kontaktirate vlasnika/menadžera privatnog smještaja koji obavještava nadležni dom zdravlja.

Ukoliko  boravite u sopstvenom smještaju:

U slučaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije (kašalj, gušobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah/otežano disanje, gubitak mirisa i ukusa)  dužni ste da ostanete u svom smještaju i kontaktirate nadležni dom zdravlja.

∙ U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajućih simptoma osoba se javlja hitnoj medicinskoj službi.

Više podataka o koronavirusnoj bolesti i mjerama smanjenja rizika od širenja bolesti možete pročitati na web stranici IZJZ-a https://www.ijzcg.me/. Crnogorski i strani državljani mogu zatražiti dodatne informacije i pojašnjenja na info broju 1616.

KONTAKT TELEFONI DOMOVA ZDRAVLJA

DZ Andrijevica     067 /809 -593 i 063 /411 – 416

DZ Bar                    068/ 891 – 003

DZ Bijelo Polje      069/333 – 128

DZ Budva               069/303 – 367

DZ Cetinje              067/444 – 810

DZ Danilovgrad      020/812 106  i 020 801-306

DZ Herceg Novi      067/300-546 i 067/074-068

DZ Kolašin               020/865-180

DZ Kotor                  069/ 045-218

DZ Mojkovac           050/472-246

DZ Plav                     067/221-729

DZ Berane               067/205-230

DZ Rožaje                067/071-689

ZS Šavnik                 069/765-901

DZ Ulcinj                 030/412-027

ZS Žabljak               052/361-430

DZ Tivat                   067/059-948 i 032/671-774

DZ Nikšić                040/204-623 i 040/204-627

DZ Pljevlja              067/613-695

DZ Podgorica          067/002 766

ZS Plužine                040/271-135 i 040/271-136

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ – 124.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Kamara
Gost
Kamara

S kim se vi sprdate? Turisti vam ulaze bez ikakvih testova, naravno da ima i zaraženih. Šetaju po Crnoj Gori bez ikakve kontrole, naravno da šire i virus. Ima ih i bez simptoma i sa simptomima, naravno da nijesu ludi da vam se prijave pa da ih strpate u karantin, kad mogu da se kupaju i uživaju slobodno.

cogito ergo sum
Gost
cogito ergo sum

A oni turisti sto su slijetali prethodnih nedjleja po kojim su pravilima oni boravili ovdje?

Tako je
Gost
Tako je

Turista? Kojih turista?

Send this to a friend