Ekonomija

Privredna komora Crne Gore traži novog predsjednika

Privredna komora Crne Gore traži novog predsjednika, a odluka je donijeta na sjednici Upravnog odbora koja je održana 6. oktobra.

Na sajtu Komore, objavljen je i konkurs za nasljednika, aktuelnog predsjednika Velimira Mijuškovića.

“Predsjednika Komore bira Skupština na predlog Upravnog odbora, iz reda istaknutih privrednika. Kandidata za predsjednika mogu isticati članice Komore koje ispunjavaju statutarne obaveze, odbori udruženja i drugi oblici organizovanja, uz pribavljenu pisanu saglasnost kandidata, najkasnije do 15. novembra 2017. godine. Kandidature sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Komisiji za mandatna pitanja, preko Stručne službe Komore, na adresu Privredne komore Crne Gore, ulica Novaka Miloševa 29/II Podgorica”, navodi se na sajtu.

Kandidat za predsjednika Komore, kako ističu, pored opštih uslova propisanih zakonom i statutom Komore, treba da ima završen fakultet, najmanje pet godina iskustva na rukovodećim poslovima u privredi, te da poznaje način rada i organizaciju Komore, odnosno njenih organa i drugih oblika organizovanja.

Send this to a friend