Ekonomija

Privredna komora: Jadranska magistrala mora biti prioritet

Sa odbora

Jadranska magistrala, kada je riječ o saobraćajnoj infrastrukturi kao osnovu za ekonomsko povezivanje regiona, mora imati prioritet zbog turističke konkurentnosti, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja saobraćaja Privredne komore (PKCG).

Članovi Odbora su na sjednici u PKCG razgovarali i o rekonstrukciji putnog pravca Nikšić – Foča – Sarajevo, izgradnji mosta Verige i kraka obilaznice oko Podgorice do nikšićkih semafora, kao i o rješenju za feribot liniju od Bara do Barija.

Generalni direktor Direktorata za državne puteve Angelina Živković istakla je da je agenda saobraćajnog povezivanja zapadnog Balkana počela sa Berlinskim procesom.

„Berlinskim procesom je utvrđena glavna saobraćajna mreža, potvrđena lista projekata na koridorima i usvojen paket reformskih mjera“, podsjetila je ona.

Kako je dodala, Evropska unija (EU) je kroz investicioni okvir za zapadni Balkan obezbijedila milijardu eura do 2020. godine, dok su na Bečkom samitu Crnoj Gori odobreni grantovi od 20 miliona eura za željeznički sektor i 25 miliona za energetski.

„Do sada potpisani krediti za zapadni Balkan iznose 2,5 milijarde, odobreni investicioni grantovi 283 miliona, a kontribucija EU u okviru agende povezivanja 183 miliona eura“, rekla je Živković.

Jedan od identifikovanih projekata na glavnoj saobraćajnoj mreži u Crnoj Gori je modernizacija pruge Bar – Vrbnica. Riječ je o remontu gornjeg stroja, odnosno sanaciji tunela, mostova i signalizacije, koji će se sa 40 miliona eura finansirati iz granta i kredita Evropske investicione banke.

Na sastanku je bilo riječi i o radovima na autoputu Bar – Boljare, odnosno prioritetnim dionicama Mateševo – Andrijevica i obilaznici oko Podgorice, kao i o apliciranju za 5,49 miliona eura WBIF grant sredstava za izradu idejnih projekata i elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, o čemu se odluka očekuje u maju.

Razgovarano je i o produžetku mediteranskog koridora, odnosno primorskoj varijanti Jadransko-jonskog autoputa, za koju je dobijeno četiri miliona eura granta za izrade studija izvodljivosti.

Zarade u sektoru saobraćaja porasle za 16 eura

Takođe je saopšteno da je prosječan broj zaposlenih u sektoru saobraćaja u prošloj godini porastao 4,4 odsto u odnosu na 2015. godinu.

U istom uporednom periodu prosječne bruto i neto zarade u sektoru saobraćaja porasle su za 16 eura.

„Prevoz putnika u drumskom saobraćaju porastao je osam odsto, dok je promet robe veći 10,9 odsto. U željezničkom saobraćaju promet putnika porastao 3,9 odsto, a robe 41,2 odsto. Prevoz putnika u vazdušnom saobraćaju porastao je 12,9 odsto, a robe 2,4 odsto“, navodi se u Informaciji.

Pomorski saobraćaj je, kako je saopšteno, posljednjih godina pokazao negativne trendove, pa je u prošloj godini promet putnika smanjen 8,3 odsto, a robe 20,5 odsto.

„Tokom prošle godine intenzivno se radilo na važnim infrastrukturnim projektima koji će značajno unaprijediti saobraćaj kao privrednu granu. Svakako je najvažnija izgradnja glavne dionice autoputa na kojoj se tokom prošle godine intenzivno radilo“, navodi se u Informaciji.

Send this to a friend