Ekonomija

Prodaje se imovina KAP-a za 10 miliona eura

Stečajna uprava Kombinata aluminijuma KAP raspisala je danas oglas za prodaju imovine podgoričke fabrike u stečaju, čija je procijenjena vrijednost 10,24 miliona eura.

U oglasu za prikupljanje ponuda za kupovinu imovine navodi se da procijenjena vrijednost nije minimalno prihvatljiva, niti je obavezujuća ili opredjeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponuđene kupoprodajne cijene.

Predmet prodaje je nepokretna imovina KAP-a koju obuhvataju katastarske parcele upisane u katastarskim opštinama Botun, Dajbabe i Cijevna.

Zainteresovani treba da do 4. juna do 12 sati dostave pisane ponude, koje će biti otvorene 8. juna u devet sati u Privrednom sudu u Podgorici.

Prodaja imovine se obavlja javnim prikupljanjem ponuda, a imovina se prodaje u viđenom stanju, bez garancija kupcu i prava na naknadni prigovor o reklamaciji. Takođe, stečajni upravnik nije odgovoran za nedostatke na imovini koje kupac utvrdi nakon obavljene kupoprodaje.

Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju pojedinci, preduzeća i drugi subjekti koji mogu biti nosioci prava i obaveza i po pozitivnim propisima Crne Gore imaju pravo kupovine predmetnih nepokretnosti.

Zainteresovani koji podnesu ponudu za kupovinu ukupne imovine dužni su da uplate depozit u iznosu od deset odsto od procijenjene vrijednosti imovine, odnosno iznos od 1,02 miliona eura.

Kupac je dužan da u roku od 30 dana od proglašenja zaključi ugovor o kupoprodaji. Stečajni upravnik će bez odlaganja, najkasnije u roku od dva dana od proglašenja kupca, vratiti položeni depozit svakom ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena.

Zainteresovani, uz prethodnu najavu, mogu razgledati imovinu stečajnog dužnika i imati neposredan uvid u listove nepokretnosti i popisne liste, svakog radnog dana od osam do 14 sati.

Send this to a friend