Ekonomija

Profesionalna i servisno orijentisana javna uprava jedan od ključnih preduslova uspjeha u procesu evropskih integracija

Konferencija o budućnosti upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi

Profesionalna, efikasna i servisno orijentisana javna uprava i budućnost upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi bila je glavna tema poludnevne konferencije koja je održana danas u Podgorici, saopšteno je iz EU Info centra.

Konferencijom je istovremeno obilježen i uspješan završetak tvining projekta Evropske unije „Pružanje podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru u Crnoj Gori“. Svrha projekta, vrijednog 950.000 eura, koji je realizovan tokom perioda od 26 mjeseci, bila je poboljšanje upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru uz punu primjenu standarda efikasne, servisno orijentisane i transparentne javne uprave.

Ministarka javne uprave digitalnog društva i medija Tamara Srzentić poručila je da su pandemija, tranzicije vlasti i brojna globalna dešavanja pokazali koliko je agilnost u javnoj upravi neophodna i na dramatičan način otkrili sve slabosti tradicionalno organizovanih državnih sistema, ali i pokazali značaj i važnost strateških promjena.

„Јavnu upravu u budućnosti vidim kao atraktivnog poslodavca, sa javnim službenicima i visokorukovodnim kadrom koji služe javnim politikama koje kreiraju u interesu svih građana, a ne političkim partijama i političkim interesima. To znači da nikada više ne smijemo dozvoliti da političke promjene i tranzicije vlasti podrazumijevaju i automatske promjene visokorukovodnog kadra, direktora direktorata, pregovaračkih struktura u procesu pristupanja EU. Zato je važno da vlade preuzimaju aktivnu ulogu u postavljanju vizije za ovu transformaciju i ulaganju neophodnih investicija za postizanje te vizije”, kazala je Srzentić.

Šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ambasadorka Oana Kristina Popa, naglasila je da se reforma javne uprave nalazi u središtu procesa integracije EU i dobrog upravljanja ljudskim resursima i njen je veoma važan segment.

“Crna Gora će morati da uloži značajne napore da njena administracija postane zaista transparentna, efikasna, profesionalna i orijentisana na rezultate. Između ostalog, kompetencije državnih službenika koji su već u sistemu potrebno je razvijati i sačuvati. Nova zapošljavanja moraju biti zasnovana na zaslugama. Problem veoma izražene fluktuacije zaposlenih u javnoj administraciji mora se rješavati, a državni službenici treba da budu ohrabreni da nastave da pružaju svoje usluge državi kroz primjerene politike zadržavanja”, kazala je ambasadorka Popa.

Ona je kazala da je potrebno razviti kulturu servisno orijentisane javne uprave.

“Reforme zaista počinju da se sprovode kada se javna uprava odvoji od politike. Potrebna snažna politička volja i izuzetna politička hrabrost da se depolitizuje i javna uprava Crne Gore i upravljanje ljudskim resursima. Ohrabrujemo Vladu da reforme javne uprave sprovodi odlučno, bez obzira na to koliko je ovaj proces zahtjevan. EU će nastaviti da vam pruža podršku u tim naporima“, kazala je ambasadorka Popa.

Ambasador Republike Finske Kimo Lähdevirta i otpravnik poslova Ambasade Republike Hrvatske Tomislav Pavković, naglasili su uspješnu saradnju njihove dvije zemlje kao partnera na tvining projektu, ukazujući da su rezultati postignuti, ali da je na Crnoj Gori, i njenoj javnoj upravi, kao korisniku projekta, da uloži napore da ti rezultati zažive u praksi. Tvining projekti predstavljaju jedan od najboljih modela razvoja i da je ovaj projekat bio izuzetno važan za Crnu Goru i njen put ka Evropskoj uniji.

Generalni direktor u Ministarstvu finansija Finske Juha Sarkio i načelnik sektora Ministarstva pravosuđa i uprave Hrvatske Ivan Lakoš govorili su o iskustvima i najboljim praksama Republike Finske i Republike Hrvatske s kratim osvrtom na njihov put ka Evropskoj uniji.

Predstavljajući buduće korake koji će se nadovezati na rezultate tvining projekta, direktorica Uprave za kadrove Jovana Nišavić, kazala je da će Uprava za kadrove u narednom periodu raditi na unapređenju postupka zapošljavanja kroz uvođenje elektronske prijave, uvezivanje evidencija, procjene kompetencija.

„Kroz navedene aktivnosti, približavamo se adminstrativnom prostoru Evropske unije i pozitivnim ocjenama u pretpristupnom procesu,“ zaključila je Nišavić.

Rezultate projekta, koji su uspješno ostvareni uprkos izazovima pandemije COVID-19 i promjene političkog i administrativnog okruženja u Crnoj Gori, predstavio je rukovodilac projekta, Ari Sihvola. Naglasio je značaj ulaganja u razvoj upravljačkih i liderskih sposobnosti kao i obuka i edukacija za novozaposlene državne službenike i namještenike, kao hitan zadatak za javnu upravu Crne Gore.

Tvining projekat „Pružanje podrške upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru u Crnoj Gori“ realizovan je od oktobra 2018. do marta 2022. godine, uključujući i 16 mjeseci suspenzije projekta izazvane pandemijom COVID-19. Aktivnosti projekta zajedno su sproveli Finski institut za javno upravljanje HAUS, Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Uprava za kadrove i Upravna inspekcija Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Glavni korisnici projekta bili su Uprava za kadrove i Upravna inspekcija, ali i jedinice za upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi Crne Gore.

Send this to a friend