Ekonomija

Reformom javne uprave do veće zaposlenosti

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović učestvovala je na ministarskoj konferenciji „Dobra uprava na Zapadnom Balkanu“ u Mostaru, gdje je istakla da je Crna Gora napravila krupne korake kada je u pitanju reforma javne uprave.

“Vjerujem da ćemo djelovanjem iz nekoliko pravaca, kroz primjenu kratkoročnih i dugoročnih mjera, uspjeti da ostvarimo indikativne vrijednosti broja zaposlenih do 2020. godine”, istakla je Pribilović.

Kako je dodala, reforma javne uprave je živ proces koji treba da unaprijedi konkurentnost privrede i da, uz brigu o očuvanju fiskalne održivosti, pruži kvalitetne javne usluge, uz manje troškova.

“Taj proces, nadalje, podrazumijeva stalni pritisak na zaposlene da se uz efikasniji rad, uz angažovanje njihovih posebnih vještina, i uz smanjenjem tekućih budžetskih troškova odgovori na zahtjeve privrede i građana“, kazala je Pribilović.

Prema njenim riječima, rast konkurentnosti, potreba fiskalne održivosti i rastući zahtjevi za boljim javnim servisima uz niže troškove su uticale da sve zemlje članice EU sprovele ili je u toku proces optimizacije koji se, u njihovim javnim upravama, značajno razlikuje.

“Ti različiti pristupi, kao i iskustvo koje je Crna Gora imala u prethodnom periodu kroz implementaciju Plana reorganizacije zaposlenih u javnom sektoru, bili su nam i osnova i orjentir da pažnju usmjerimo na mjere vezane za budžet, definisanje okvira javnog sektora u pogledu proces optimizacije, upravljanje ljudskim resursima i organizacionu strukturu državne uprave”, zaključila je ministarka.

Konferenciju organizuje Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA) u saradnji sa Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine.

Send this to a friend