Ekonomija Sastanak AEO Asocijacije:

Regionalna saradnja poboljšava trgovinsko okruženje za kompanije

Sa događaja

Čvrsto umrežene kompanije u privredama CEFTA-e, koje djeluju kao jedan glas prema svojim administracijama, doprinijeće bržoj ekonomskoj integraciji regiona i lakšem pristupu regionalnim i međunarodnim tržištima za poslovanje. Ovi procesi će biti značajno poboljšani kroz učešće u Programu Ovlašćenih ekonomskih operatera (AEO), koji je jedan od najuspješnijih instrumenata za olakšavanje trgovine na globalnom nivou. Ovo je bio jedan od zaključaka sa sastanka AEO Asocijacije, održanog u Budvi.

Potpuna primjena kriterijuma dobijenih od Programa Ovlašćenih ekonomskih operatera (AEO) obezbjeđuje brže i lakše carinjenje robe u privredama CEFTA-e.

“Takođe omogućava onima sa statusom AEO da budu predmet manjeg broja kontrola, prethodnog obavještenja u slučaju fizičke kontrole, prioritetnog tretmana i uzajamnog priznavanja sa trećim članicama. Priznavanje između AEO programa znači da će Ovlašćeni privredni subjekti, pored pogodnosti koje im pruža njihova Carinska uprava, imati jednak tretman u svim drugim
članicama CEFTA-e”, saopšteno je iz AEO.

Učesnici sastanka su istakli da se to može postići samo “intenzivnijom saradnjom između svih uključenih aktera – prije svega privrednih subjekata i uprava carina iz privreda u okviru CEFTA-e”.

“AEO Asocijacija je osnovana 2021. godine od strane privatnog sektora u regionu CEFTA-e kao jedinstveni glas privrednika u vezi sa regionalnim AEO agendama. Kompanije se okupljaju na kvartalnoj osnovi kako bi razgovarale o problemima sa kojima se suočavaju dok apliciraju za status AEO, kao i o pogodnostima koje imaju prilikom dobijanja statusa”, navode iz kompanije.

Osnivanje Asocijacije podržao je Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), u okviru projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“, ko-finansiranog od strane Evropske unije i Njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

“Projekat podržava promociju razvoja AEO u privatnom sektoru i njegovo međusobno priznavanje u regionu i u EU u doglednoj budućnosti. Štaviše, kompanije razvijaju viziju kojom se identifikuju nove mogućnosti da doprinesu regionalnoj trgovini i, samim tim, ekonomijama i društvima”, dodaju iz AEO.

Broj kompanija koje su uspješno stekle status AEO se, kako se navodi, “povećao u cijelom regionu, kao i broj kompanija zainteresovanih da ga dobiju”.

Sastanak AEO Asocijacije održan je kao nastavak dijaloga o prednostima AEO programa za kompanije sa punim statusom AEO, za one u procesu apliciranja i za ostale zainteresovane da saznaju više o podnošenju prijave za status AEO i prednostima koje on ima da ponudi.

“U narednom periodu Asocijacija će se fokusirati na povećanje svojih kapaciteta u javnoj politici, kao i na razmjenu znanja i iskustava među kompanijama članicama. Kompanije se zalažu za bolje korišćenje pogodnosti statusa AEO, ali i za aktivan privatno-javni dijalog u ovoj oblasti na regionalnom nivou”, zaključuju iz AEO.

Send this to a friend