Ekonomija

Regionalna trgovina raste, Crna Gora posvećena Berlinskom procesu

Regionalna trgovina između zemalja Zapadnog Balkana u prethodnom periodu pokazuje veliki rast, što ukazuje na dobar rezultat saradnje zemalja članica unutar Berlinskog procesa, kazao je komesar Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanes Han na sastanku ministara ekonomije, koji se u okviru Samita zemalja Zapadnog Balkana, održava u Beču.

Dajući osvrt na prethodne aktivnosti zemalja članica WB6 u okviru Berlinskog procesa, komesar Han je istakao da je proces neophodno ubrzati i da nisu potrbne velike promjene kako bi sve zemlje bile saglasne sa predloženim, a sve u korist građana zemalja članica WB6.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić je kazala da će Crna Gora biti u potpunosti posvećena realizaciji aktivnosti iz Višegodišnjeg akcionog plana regionalnog ekonomskog prostora (MAP REA), u skladu sa planiranim rokovima.

“Crna Gora je realizovala visok procenat aktivnosti planiranih za period nakon samita u Trstu, u sve četiri MAP REA komponente: trgovina, investicije, mobilnost, digitalizacija. Kada je riječ o trgovini, Crna Gora je ratifikovala CEFTA Dodatni protokol 5 u decembru prošle godine i podržala tekst Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama, kao i dala svoj doprinos u započinjanju pregovora o primjeni mehanizma za  rešavanje trgovinskih sporova – Dodatni protokol 7“, kazala je ministarka.

Ona je podsjetila da je Regionalni Program investicione reforme (RIRA) usvojen od strane predstavnika WB6 zemalja na ministarskom sastanku održanom u maju ove godine.

“Crna Gora je počela da radi na razvoju nacionalnog Akcionog plana za implementaciju RIRA-e i u procesu smo formiranja radnih grupa za njegovu implementaciju. Kada je u pitanju digitalna agenda, ubrzano radimo na mapiranju nacionalne širokopojasne infrastrukture“, kazala je Sekulić.

Učesnici sastanka saglasili su se da postoji potreba za većom podrškom malim i srednjim preduzećima (MSP), naročito u dijelu ženskog preduzetništva, ali i drugih oblika, a sve u cilju pružanja doprinosa stabilnosti regiona.

Sekulić je kazala da mala i srednja preduzeća predstavljaju glavni motor ekonomskog razvoja Crne Gore, i da je na osnovu toga Vlada stvorila brojne programe finansijske i tehničke podrške domaćim i stranim privrednim subjektima.

Ministarka je istakla da je neophodno raditi i na promociji MSP i njihovog razvoja, kako bi se ojačala sigurnost u privatni sektor i povjerenje u privatne poslodavce. Takođe, ukazala je na neophodnu tehničku pomoć u promociji i podršci MSP u dijelu njihove stabilnosti, profitabilnosti i stubu razvoja zdrave ekonomije.

Današnjem sastanku prisustvovali su ministri Vlada Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici međunarodnih institucija – EBRD, OECD, KfW, Svjetska banka, RCC, a učešće su uzeli i ministri u Vladama Velike Britanije, Francuske, Bugarske, Poljske.

 

1 Komentar na "Regionalna trgovina raste, Crna Gora posvećena Berlinskom procesu"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend