Ekonomija

Riješena dilema: Katastar prima elaborate i nakon 15. jula

Zahtjev za legalizaciju se lokalnim samoupravama mora predati do 15. jula, a ukoliko nemate elaborat o geodetskom premjeru objekta, katastar je dužan da preuzme tu dokumentaciju i nakon 15. jula

Direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević saopštio je da će svim građanima koji do 15. jula lokalnim samoupravama predaju zahtjev za legalizaciju bespravnih objekata katastar i nakon tog datuma preuzimati elaborate premjera objekata koje rade ovlašćene geodetske firme.

Dan je ovim povodom kontaktirao i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, krovni organ za legalizaciju bespravnih objekata, gdje je rečeno da će sa stavom i pojašnjenjem ove nedoumice u čitovom procesu, izaći već danas.

Problem je nastao nakon što geodete ne uspjevaju da svim zainteresovanim građanima urade premjer i dokumentaciju u roku dokad se moraju prijaviti za legalizaciju. Izlaz je u predaji nepotpune dokumentacije, to jeste samo zahtjeva, koja se kasnije dopunjava.

“Lokalne samouprave i Ministarstvo održivog razvoja dogovorili su da svima koji do 15. jula predaju zahtjev za legalizaciju objekata, iako je nepotpun, Uprava za nekretnine i nakon toga roka prima sve zahtjeve za ovjeru elaborata izvedenog stanja i uknjižbu objekata. To će činiti u naredna tri mjeseca, to jeste do 1. oktobra. Mi ćemo biti u obavezi da sve te predmete preuzmemo i završavamo do 1. oktobra i tada će građani moći da kompletiraju dokumentaciju koja je neophodna za legalizaciju bespravnih objekata. Mi ćemo to sve stići da završimo do 1. oktobra, naravno uz veliki napor i prekovremeni rad. Znači, svi koji su do 15. jula predali lokalnim samoupravama zahtjev za legalizacuju moći će da nakon toga predaju zahtjeve za ovjeru elaborata kako bismo uspjeli u roku da završimo njihovu ovjeru i knjiženje”,naveo je Kovačević.

Kovačević navodi da su do sada na ovjeru dobili oko 8.000 elaborata.

On smatra da je rok od devet mjeseci koji je dat da se kompletan posao legalizacije obavi kratak.

“Zakonodavac je mislio da se to može završiti za devet mjeseci. Ja mislim da nema države u regionu da je uspjela da taj posao završi za devet mjeseci”, rekao je Kovačević.

Da su građani čekali posljednji momenat da predaju papire za legalizaciju objekta potvrda su gužve u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine i na šalteru u zgradi gradskog parlamneta gdje radi samo jedan šalter, a u redu čeka i do stotine građana.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je krajem juna odlučilo da produži rok za ovjeru elaborata.

12 Komentara na "Riješena dilema: Katastar prima elaborate i nakon 15. jula"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend