Ekonomija

Šansa i za Crnu Goru: Partnerstvo SHUAA i Artona privući će strane investicije na rastućim tržištima

Kompanija SHUAA Capital psc (DFM: SHUAA), vodeća platforma za upravljanje imovinom i investiciono bankarstvo u ovom regionu, danas je najavila novo partnerstvo sa Arton Capital, globalnom ekspertskom kompanijom specijalizovanom za programe društvenog uticaja zasnovanog na ulaganjima, kako bi se uspostavljanjem fondova za razvoj nekretnina čiji je fokus na tržištima s visokim rastom podstakle direktne strane investicije.

Na temelju stručnosti koju SHUUA posjeduje u pogledu upravljanja imovinom i razvojem nekretnina, te iskustvu kompanije Arton Capital u pogledu finansijskog savjetovanja usredsređenog na programe sticanja prebivališta i državljanstva putem ulaganja, ovo partnerstvo za cilj ima kreiranje investicionih proizvoda i prilika, uključujući i fond od 100.000.000 eura koji će privući strane investicije na tržišta poput Crne Gore i zadovoljiti rastuću potražnju za programima sticanja drugog prebivališta i državljanstva.

Cilj je da se tim sredstvima osigura povrat od više od 20 odsto putem akvizicija, razvoja i prodaje nekretnina investitorima koji traže drugo prebivalište i državljanstvo.

U Crnoj Gori su dva projekta višestruke namjene već identifikovana kao potencijalne investicije. Za njih će, u okviru portfelja kvalifikovanih projekata programa sticanja državljanstva putem ulaganja, Vladi Crne Gore biti dostavljen zahtjev za odobrenje.

“Tržište sticanja državljanstva putem ulaganja veoma je konkurentno na globalnom nivou, a pandemija COVID-19 samo je dodatno povećala potražnju, s obzirom na to da sada sve više ljudi širom svijeta razmišlja o tome kako da medicinski, socijalno i finansijski osigura svoju budućnost. Ovo partnerstvo predstavlja savršen spoj stručnosti u domenu upravljanja nekretninama i fondovima kojim raspolaže SHUAA i iskustva kompanije Arton u pogledu osnaživanja pojedinaca i porodica da postanu globalni građani ulaganjem u drugo prebivalište i državljanstvo”, rekao je Mustafa Kheriba, zamjenik izvršnog direktora i šef sektora za upravljanje imovinom u kompaniji SHUAA.

“Ova inovativna inicijativa je bez presedana u našoj industriji i oduševljeni smo partnerstvom sa kompanijom SHUAA, koja je lider u upravljanju imovinom i investicionom bankarstvu. Sposobnost privlačenja stranih direktnih investicija od suštinske je važnosti za zemlje, a posebno u ovo doba. Ovo partnerstvo igraće ključnu ulogu u pomaganju vladama da privuku direktne strane investicije koje im mogu pomoći u jačanju ekonomskog razvoja i rasta”, naglasio je Armand Arton, osnivač i predsjednik kompanije Arton Capital.

Zahvaljujući saradnji sa više od 12 vlada, Arton je odigrao ključnu ulogu u privlačenju više od četiri milijarde dolara direktnih stranih investicija u zemlje, kroz programe sticanja prebivališta i državljanstva putem ulaganja, koji rezultiraju uticajem na društvo.

Nakon spajanja sa Abu Dhabi Financial Group, SHUAA je ojačala svoju poziciju vodeće regionalne platforme za upravljanje imovinom i investicionim bankarstvom i može se pohvaliti sa 13,6 milijardi dolara vrijednom imovinom kojom upravlja i sa više od 20 godina iskustva u razvoju nekretnina, kakve su The Broadway i No. 1 Palace Street u Londonu, u Velikoj Britaniji.

Broj zemalja koje privlače direktne strane investicije posredstvom programa sticanja državljanstva putem ulaganja nastavio je da raste tokom protekle decenije. Ekonomski doprinos koji proističe iz istih pomaže jačanju lokalne ekonomije i popunjavanju budžetskih nedostataka, omogućavajući vladama da ulože svjež kapital u izgradnju infrastrukture, rast turizma, finansiranje lokalnih kompanija i povećanje mogućnosti zapošljavanja.

O kompaniji SHUAA Capital psc
SHUAA Capital psc (DFM: SHUAA) vodeća je platforma za upravljanje imovinom i investiciono bankarstvo, sa ukupno 13,6 milijardi dolara imovine kojom upravlja i predstavništvima na Bliskom Istoku i u Velikoj Britaniji.

Kompanija SHUAA Capital psc prepoznatljiva je po svojim uspješnim rezultatima i pionirskom pristupu investiranju kroz diferenciranu, inovativnu i globalnu ponudu proizvoda koja je usmjerena na javno i privatno tržište, dug i nekretnine.

Segment upravljanja imovinom, koji je jedan od najvećih u ovoj regiji, upravlja fondovima i projektima u vezi sa nekretninama, investicionim portfeljem i fondovima u regionalnim tržištima dionica, fiksnih prihoda i kredita; on klijentima nudi i investiciona rješenja pri čemu se fokus stavlja na alternativne strategije ulaganja.

Segment investicionog bankarstva, čiji je mandat rukovođenje procesom izdavanja islamskih obveznica – sukuka, u više
navrata, u ukupnom iznosu većem od 500 miliona dolara u proteklih 12 mjeseci, takođe pruža savjetodavne
usluge u domenu korporativnih finansija, transakcionih usluga, privatnog plasmana, javne ponude vlasničkih i dužničkih hartija od vrijednosti, kao i strukturirane proizvode. Istovremeno, on generiše i tržišnu likvidnost u vezi
sa OTC proizvodima s fiksnim prihodom. Kako je riječ o kompaniji za finansijsko investiranje, rad ove firme
reguliše Uprava za hartije od vrijednosti UAE.

O kompaniji Arton Capital
Arton Capital predstavlja vodeću firmu koja vladama širom svijeta pruža savjetodavne usluge s ciljem privlačenja
stranih direktnih investicija, osmišljavajući i sprovodeći programe sticanja prebivališta i državljanstva putem
ulaganja.

Zahvaljujući saradnji sa preko 12 zemalja širom svijeta, globalne operacije kompanije Arton omogućile su da vlade tih zemalja u posljednjih pet godina privuku četiri milijarde američkih dolara direktnih stranih investicija.

Arton pojedincima i porodicama pomaže da postanu globalni građani sticanjem drugog prebivališta i državljanstva putem ulaganja, kroz po mjeri kreirane usluge kojima se pojednostavljuju složeni procesi, a koji se zasnivaju na povjerljivosti i povjerenju.

Kao Osnivač Global Citizen Foruma, Arton Capital je član Arton Group čija je misija usredsređena na proizvode i usluge prilagođene potrebama globalnih građana.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Bnjj
Gost
Bnjj

Niste u stanju drmavicu od 600 000stanovnika razviti evo 30god.

Send this to a friend