Ekonomija

Savjetodavci sa vinarima Riječke nahije o podršci i mjerama zaštite vinove loze

Odeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u porodičnoj vinariji Božidara Šofranca, u Rvašima, odrganizovalo je radionicu za proizvođače vina Riječkog vinogradarskog subregiona.

“Cilj radionice je prezentacija aktuelnih mjera podrške iz Agrobudžeta za sektor vinogradarstva i vinarstva, a naročito nove mjere – Posebne podrške za vino, koja se ove godine prvi put realizuje kroz Agrobudžet, kao izraz potrebe postepenog usaglašavanja sa evropskim modelom podsticaja u sektoru vinogradarstva i vinarstva. Podrazumijeva podršku investicijama za konverziju i restrukturiranje vinograda i promociju crnogorskih vina sa zaštićenom geografskom oznakom porijekla. Kreirana podrška, treba da doprinese daljem razvojnom putu crnogorskog autentičnog vinskog sektora, boljem pozicioniranju naših vina na međunarodnom tržištu, širenju vinske kulture i obogaćivanju ambijenta sa turističkog aspekta”, saopšteno je iz ovog Ministarstva.

Predstavnice Odjeljenja za savejtodavne poslove u biljnoj proizvodnji Danijela Zubr i Dragana Radunović tom prilikom su pojasnile značaj i proceduru zaštite oznake porijekla i geografska oznaka vina.

“Zahtjev za zaštitu može da podnese zainteresovana grupa proizvođača na određenom vinogradarskom području koja ima više od 50 odsto od ukupnog broja registrovanih proizvođača na tom vinogradarskom području. U vezi s ovim, vinarima je predočeno da moraju najprije formirati Udruženje vinara Riječkog subregiona, a zatim krenuti u izradu specifikacije proizvoda, odnosno vina”, usaglasisile su se one.

Prisutni vinogradari su upoznati sa mjerama zaštite vinove loze u ovom periodu. Bilo je riječi o suzbijanju plamenjače i pepelnice, dvije bolesti vinove loze koje izazivaju najveću ekonomsku štetu.

Posebno su vinogradari bili zainteresovani da čuju kako mogu spriječiti pojavu pepelnice koja je u njihovim vinogradima posljednjih godina veći problem od plamenjače.

Govorilo se o uslovima za razvoj bolesti, o načinu prepoznavanja ranih simptoma na biljkama, kao i o izboru preparata za zaštitu, sa posebnim naglaskom na mjere opreza pri radu sa pesticidima.

Cilj održane radionice bio je takođe i međusobno upoznavanje i povezivanje vinogradara i vinara ovog subregiona, tako da su prisutni ukratko predstavili svoje potencijale u ovoj oblasti, površine pod vinovom lozom i svoje proizvode, što je osnova za njihovo udruživanje i ulazak u proceduru geografske zaštite vina.

Na kraju radionice prisutni su obišli gazdinstvo Božidara Šofranca, višegodišnjeg korisnika mjera podrške Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sagledavajući rezultate rada ovog domaćina i efekte korišćenja podrške, ostali vinari su izrazili interesvanje da iskoriste javne pozive koje do sada nijesu, kako bi unaprijedili proizvodnju na svojim gazdinstvima.

B.M.

Send this to a friend