Ekonomija

Sekulić: Akcije A2A otkupićemo novcem EPCG

Novi strateški partner Vlade u Elektroprivredi može se tražiti na više načina, ali to ni u kom slučaju nije puka prodaja akcija A2A trećem licu, jer te akcije više nemaju upravljačka prava. Takođe, način finansiranja kupovine 41,7 odsto akcija A2A u EPCG ne može biti problem, jer EPCG na svojim računima ima više novca nego što je iznos transakcije, kazala je u intervjuu za Dan ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

“Kada je u pitanju finansijska transakcija koja podrazumijeva kupovinu 41,7 odsto akcija kompanije, nominalne vrijednosti od skoro milijardu eura, a koja na svojim računima ima više novca nego što sama transakcija iznosi, potpuno je jasno da način finansiranja ne može biti problem. Iako iznos od 35 miliona na godišnjem nivou nije mali, on u potpunosti odgovara profitnom potencijalu EPCG. U svakom slučaju, jedan od osnovnih činilaca konačne odluke o načinu isplate biće i potreba da se ne poremeti stabilnost našeg budžeta”, navela je Sekulićeva.

Prema njenim riječima, aktiviranjem put opcije otpočeo je strateškim ugovorom predefinisani postupak prenosa akcija A2A državi, što znači da se ove dvije strane praktično nalaze u predugovornom odnosu koji podrazumijeva prenos 41,7 odsto akcija, za iznos od 250 miliona eura u sedam jednakih godišnjih rata.

“To je osnovna linija djelovanja i Vlada će je, kao ozbiljan poslovni partner, poštovati. Ugovor predviđa i mogućnost da se pojavi treće lice, dakle, potencijalni novi partner, koji bi pod određenim uslovima bio uključen u proces. Dakle, pred Vladom stoje najmanje dvije mogućnosti i naša je obaveza da pažljivo, do krajnjeg roka, sagledamo one najbolje u intersu energetskog sektora. Rok za uplatu prve od sedam rata je 1. maj 2018. godine. Dobro je što je prodaja akcija od strane italijanske kompanije A2A pobudila interesovanje renomiranih energetskih kompanija. To potvrđuje vrijednost naše energetske kompanije i njen prenosni potencijal”, istakla je ona.

U ovom trenutku, ističe ona,  Vlada dosledno sprovodi ugovorne klauzule vezano za realizaciju put opcije, odnosno prenos akcija A2A na državu.

“Novi strateški partner u EPCG može se tražiti na više načina, ali to ni u kom slučaju nije puka prodaja akcija A2A trećem licu, jer te akcije više nemaju upravljačka prava. Dakle, samo u slučaju da država bude zainteresovana za novog partnera, uvjerena u njegove kvalitete i dodatnu vrijednost koju može donijeti, može se očekivati novo strateško partnerstvo. Vjerujem da iz iskustva sa A2A možemo dosta toga da naučimo u ovom domenu. Naš prioritet u ovom momentu je obezbijediti kvalitetan i proaktivan menadžment u EPCG”, navela je ona.

Stav Vlade po pitanju kupovine akcija Rudnika uglja Pljevlja (RUP) je poznat -RUP treba da bude dio EPCG, jer zajedno čine jednu tehnološku cjelinu.

“EPCG je, još dok je na njenom čelu bio italijanski menadžment, pokazala zainteresovanost za ulazak u vlasničku strukturu RUP-a kupovinom akcija, jer bi to značilo postizanje veće sinergije i optimizacije rada subjekata termoenergetskog sektora u Crnoj Gori. Ne smijemo zaboraviti značaj koji RUP ima za energetski sektor Crne Gore od njega kreće naša energetika. Upravo svjesni toga, zastupaćemo stav o tijesnom povezivanju ovih energetskih subjekata, a ukoliko o tome ne bucemo odlučivali sami, već sa eventualnim strateškim partnerom, sigurna sam da po ovom pitanju ne može biti nesuglasica. Pravo rješenje se prosto samo nameće”, istakla je ona.

Jasno poručuje i da Vlada neće odustati od gradnje drugog bloka.

“Termoenergetski potencijali Pljevalja se moraju koristiti. Novi energetski objekat u Pljevljima se mora graditi, jer prvi blok termoelektrane, iako je u odličnom stanju, datirajoš iz 1982. godine. To je stav Vlade koji se nije promijenio, niti će se mijenjati, bez obzira na sve promjene koje se dešavaju unutar i van kompanije. Znate da je EPCG dovela proces realizacije ovog projekga do tačke u kojoj se traže rješenja za određeni broj pitanja vezanih za finansiranje. Dakle, njegova realizacija je neupitna, a o načinu ćemo donijeti odluku kada budemo imali sve potrebne odgovore u okviru trenutnog statusa projekta”, poručila je ona.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
?257000$0000?
Gost
?257000$0000?

Ovo je dobar biznis da pare odu u privatni džep. ………….

Niksic
Gost
Niksic

Ministarka jezik u toplinu! Ako bi se mi gradjani malo vise potrudili,saznali bi cija je firma a2a u italiji i gdje idu nase pare, smiri se malo! Doci ces i ti na red…

Send this to a friend