Ekonomija

Službe za zapošljavanje moraju se uskladiti sa inovativnim trendovima

Službe za zapošljavanje moraju se usklađivati sa inovativnim trendovima i pratiti potrebe tržista rada, neophodno je poboljšati bazu podataka i olakšati administrativne procedure, poručeno je sa konferencije „Javne službe za zapošljavanje u kontekstu održivog razvoja i digitalnog doba“, koja je održana na 11. kongresu Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje WAPES, u Maroku.

Kako je saopšteno iz Zavoda za zapošljavanje, među predstavnicima 52 države svijeta, u radu Generalne skupštine i kongresa WAPES-a, učestvovali su i direktor Zavoda Suljo Mustafić i načelnica Službe za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke Svetlana Krgović.

Sa svjetskog skupa poručeno je da digitalizacija stvara nove poslove, a time i nova radna mjesta, zbog čega je neophodno da javne službe sve više razvijaju ponudu usluga.

“Neki od savjeta su i da se popravi konekcija između privatnog i državnog sektora, poveća socijalna zaštita, poboljša situacija u oblasti samozapošljavanja, kroz smanjenje rizika i povećanje šansi. Na konferenciji je javnim službama sugerisano i da ojačaju usluge za ne standardno zapošljavanje, da detaljno analiziraju tržište, te da inoviraju modele treninga i obrazovanja, otvorene radionice, kao i platforme za e-učenje”, saopštili su iz Zavoda.

Njihovi predstavnici kroz više radionica su razmijenili iskustva i razgovarali o uticaju digitalne tehnologije na zapošljavanje, e-učenje i povećanje zapošljivosti, kao i preduzetništvo, u cilju otvaranja novih radnih mjesta u digitalnom dobu, digitalnoj tehnologiji u pružanju usluga javnih službi za zapošljavanje, te o digitalnoj pismenosti.

Direktori nacionalnih javnih službi WAPES-a, na Generalnoj skupštini, izabrali su novu upravljačku strukturu-Upravni odbor na čelu sa Nouredinom Benkalilom iz Maroka, blagajnikom i internim revizorom.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, već 12 godina član je WAPES-a. Prestižna asocijacija, jedina na svijetu te vrste, broji oko 100 članova javnih službi za zapošljavanje iz cijelog svijeta, koje djeluju u pet regiona. WAPES ove godine obilježava 30. godišnjicu postojanja, a partneri su mu Međunarodna organizacija rada, Međunarodna organizacija za migracije, Evropska unija, Evropska fondacija za obuku, OECD i druge organizacije iz svijeta rada, na evropskom i svjetskom nivou.

“Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao institucija koja se kontinuirano razvija i prilagođava savremenim tokovima života i rada, nastoji da kroz primjenu modernih tehnologija i procesa, pruža kvalitetne usluge na tržištu rada. Razmjena iskustava s kolegama iz svijeta zapošljavanja i rada od suštinskog je značaja za ispunjenje misije Zavoda”, zaključuju u ZZZ CG.

Ž.N.

Send this to a friend