Ekonomija

Smanjiti izdvajanje banaka za sanacioni fond

Zacrtano godišnje izdvajanje banaka za fond za sanaciju čije je formiranje predloženo Nacrtom zakona o sanaciji banaka treba smanjiti, jer predstavlja novi namet i trošak, ocijenjeno je u Udruženju banaka.

Generalni sekretar Udruženja banaka, Bratislav Pejaković Pobjedi je kazao da je punjenje fonda za sanaciju banaka definitivno novi namet i trošak banaka.

„Taj namet može da poremeti i planove budžeta banaka za narednu godinu, jer prve informacije su ukazivale da će godišnja izdvajanja biti manja od predloženih Nacrtom. Naša sugestija je da se smanje godišnje obaveze, tako da punjenje računa bude duže, odnosno duži vremenski period od projektovanog, da bi banke lakše pristupile novoj obavezi“, rekao je Pejaković odgovarajući na pitanje da li su banke saglasne sa predlogom izdvajanja u Fond.

On je naveo da su svjesni intencije da se formira još jedan institucionalni stub u očuvanju stabilnosti sistema.

Nacrt zakona o sanaciji banaka je na javnoj raspravi do ponedjeljka, zajedno sa Nacrtom izmjena zakona o bankama.

Novim zakonskim rješenjima se usklađuje domaće zakonodavstvo sa evropskim direktivama. Novac sanacionog fonda, kako je predloženo Nacrtom, mora iznositi najmanje jedan odsto garantovanih depozita svih banaka. To se mora dostići do 2024. Osnovno mjerilo učešća pojedine banke u ukupnom iznosu godišnjih doprinosa za fond je nivo njenih obaveza, isključujući regulatorni kapital, umanjen za iznos garantovanih depozita, u odnosu na iznos takvih obaveza svih banaka koje posluju na domaćem tržištu.

„Predloženim zakonom o sanaciji banaka, definišu se postupci i sredstva sanacije bez opterećenja budžeta države u eventualnom slučaju identifikovanja slabosti poslovanja neke od banaka. Ali, proces harmonizacije treba da uvaži političke i makroekonomske uslove, kao i infrastrukturu obezbjeđenja pomoći bankama u EU od Centralne banke do razvijenog tržišta kapitala u odnosu na naš stepen razvoja kao kandidata“, objasnio je Pejaković.

 

Send this to a friend