Ekonomija

SNP: Neadekvatan odnos Glavnog grada prema poreskim obveznicima

SNP

Završni račun budžeta Glavnog grada za 2020. godinu ukazuje na neadekvatan odnos prema poreskim obveznicima, saopšteno je iz SNP-a.

“U prvom dijelu budžeta, odnosno u tekućim prihodima najveća stavka su porezi. Posebno izdvajamo dva poreza, i to: porez na dohodak fizičkih lica (10,738 miliona eura) i prirez porezu na dohodak fizičkih lica za finansiranje lokalnih samouprava (11,953  miliona), što ukupno čini da ova dva poreza učestvuju sa nevjerovatnih 54,71 odsto u tekućim prihodima, a u porezima takođe sa nevjerovatnih 62,59 odsto. Interesantno je da su ove dvije stavke doživjele svoje uvećanje nakon odluka da se porez na dohodak fizičkih lica smanjuje za 6%, te da se povećava za 6% na teret zaposlenih. Jasno je da ekstraprofit na teret zaposlenih jedna od ključnih promjena koja se ovim želi ostvariti”, navode u SNP-u.

Kada su, dodaju, naknade u pitanju, u ukupnim prihodima učestvuju samo sa 0,71 odsto.

“Odnose se na dvije naknade: naknada za korišćenje privrednih dobara od opšteg interesa i naknada za korišćenje privrednih dobara u iznosu od 672,9 hiljada eura”, ističe SNP.

Kad je u pitanju broj zaposlenih, na osnovu bruto isplaćenih zarada, broj zaposlenih je 1035.

“Kada su u pitanju rashodi, pomenućemo samo jedan, i to transferi društvima sa ograničenom odgovornošću, koji iznose 8 698 410, ili preračunato u broj eventuelno zaposlenih radnika, može se finansirati 1323 zaposlena. U prvoj Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina, u preambuli koja je usvojena u trećem francuskom parlamentu 1789. godine, piše: „Društveni zakoni se ne donose da bi bogatog još više obogatili, a siromašnog još više osiromašili, već se donose da bi siromašnog zaštitili od najezde bogatog.“ Ako uzmemo naknade i poreze, u potpunosti se slažemo sa prethodnom konstatacijom”, zaključuje SNP.

Send this to a friend