Ekonomija

Strategija pametne specijalizacije povećava konkurentnost ekonomije

Ministarstvo nauke Crne Gore okupilo je danas oko 200 aktera iz privrednog, akademskog i civilnog sektora na konferenciji S3.me – Pametna specijalizacija: inovacije, preduzetništvo i konkurentnost, u hotelu Hilton, u cilju promocije Strategije koja ima za cilj da mapira ekonomski, inovativni i naučnoistraživački potencijal naše zemlje.

“Riječ je o kreiranju državne politike pametne specijalizacije koja ima za cilj strukturnu transformaciju naše privrede, bazirane na inovacijama.  Strategija pametne specijalizacije  je upravo recept zemalja Evropske Unije, kako da se na najefikasniji način omogući ekonomski i društveni razvoj, a takođe i smanje ekonomske razlike među zemljama. I upravo Evropska Unija insistira na istom principu za sve buduće članice, a znamo da će Crna Gora biti uskoro jedna od njih”, kazala je na svečanom otvaranju konferencije ministarka nauke  Sanja Damjanović.

Strategija pametne specijalizacije ima za cilj da poveća konkurentnost crnogorske ekonomije, koncentriše resurse znanja i poveže ih sa ograničenim brojem prioriteta. S3 će omogućiti razvoj novih sektorskih oblasti i industrija investiranjem u istraživanje i inovacije u oblastima koje sadrže strateški potencijal u našoj državi.

“Usvajanje Strategije pametne specijalizacije je od velikog značaja. Ne samo da bi znatno podstaklo efikasnije korišćenje pretpristupnih fondova, kao i fondova iz EU programa poput Horizonta 2020, nego bi takođe pomoglo u rješavanju  izazova koji su tipični za male zemlje poput Crne Gore, a to su pametno usmjeravanje naših malih absolutnih sredstava, kao i fokusiranje na konkrentne i prioritetne oblasti kako bi se maksimizirali benefiti”, istakla je ministarka.

Rad na Strategiji pametne specijalizacije je izazovan, ali inovativan proces, jer je, kako je akcentovala ministarka, suština Strategija promjena u najširem smislu.

“Cilj je da se definišu prioritetne oblasti i pronađu inovativne niše koje imaju najveći potencijal da podstaknu ekonomski razvoj i konkurentnost naše zemlje, a da se zatim naša nacionalna sredstva fokusiraju na istraživanje i inovacije, upravo u okviru ovih prioritetnih oblasti.  Na taj način osnažiće se postojeći i uspostaviti novi lanci vrijednosti i postaće mnogo vidljivije svima koje su to poslovne šanse koje mogu da donesu povraćaj investicija i najsnažniji uticaj na društvo”, kazala je ministarka nauke.

Izrada Strategije podrazumjeva aktivnu podršku Vlade Crne Gore i organa javne uprave, ali je od ključnog značaja aktivna participacija akademskog, privrednog, civilnog i nevladinog sektora.

Sam proces razvoja ove strategije podrazumjeva čvrstu metodologiju koja je obezbjeđena podrškom Evropske Komisije, Udruženog istraživačkog centra (JRC), na čijoj platformi se nalazimo od avgusta 2017. godine.

Prema riječima ministarke Damjanović, Ministarstvo nauke je Vladin organ u čijoj je nadležnosti vođenje procesa pametne specijalizacije, ali ovo je proces u koji mora biti uključeno više ministarstva, institucija, asocijacija i preduzeća.

 

Send this to a friend