Ekonomija

Svi argumenti za opstanak Montenegro Airlinesa

Nikola Vukićević

Montenegro Airlines MA nije u mogućnosti da iz tekućeg poslovanja izmiruje zaostala dugovanja i to smo pošteno i jasno predočili nadležnim organima. Zbog toga će jedan od ključnih koraka za budućnost kompanije biti definisanje rješenja za saniranje naslijeđenih dugova, zaključno sa prošlom godinom. Modeli koji se razrađuju uzimaju u razmatranje mogućnost dokapitalizacije kompanije, uz neznatan pritisak na javne finansije, kazao je u intervjuu Dnevnim novinama predsjednik Odbora direktora MA Nikola Vukićević.

On je naglasio da su uz velike napore svih zaposlenih i Vlade, uspjeli da konsoliduju finansijsko, operativno i komercijalno poslovanje, uspješno odrade prošlu turističku sezonu sa jednim avionom manje u odnosu na 2016. i paralelno radena razvojnim aspektima kompanije.

“Tokom prošle godine sve odlagane obaveze su došle na naplatu, a počele su da pristižu i izvršne sudske presude na osnovu tužbi zaposlenih zbog smanjenja zarada u periodu od 2008. do 2012. godine, tako da ni blokade računa nijesu bile rijetkost”, podsjetio je Vukićević..

Prema njegovim riječima izvršni menadžment kompanije je, stupanjem na dužnost, u februaru 2017. pripremio inovirani plan rada i finansijski plan, napravio projekciju finansijskog poslovanja za narednih 20 godina i na osnovu toga pripremio finansijski plan za period od 2018. do 2022, što je poslužilo za izradu plana rada i detaljnog finansijskog plana za ovu godinu.

“Sve je to rađeno u tijesnoj saradnji sa Odborom direktora, koji je te planove usvojio nakon detaljnog razmatranja. Pomenuta dokumenta su poslužila da renomirana konsultantska kuća Deloitte uradi studiju koja je trebalo da pokaže prednosti i nedostatke, odnosno koristi i troškove od nastavka rada MA. Alternativa je bila stečaj/programirani stečaj ili likvidacija. S obzirom da bi nam trebalo dosta prostora za detaljniju elaboraciju ove analize, dovoljno je reći da su praktično svi ključni argumenti na strani nastavka poslovanja. Analiza je završena, zaključci definisani i sa njima su upoznati državni organi. To sada počinjemo da prihvatamo kao logičan zaključak, ali prije godinu svi smo bili u dilemi do koje mjere treba da uložimo napore kako bismo spasili MA. I uz sve pomenute probleme, bili ste svjedoci da su podnošene prijave i organizovana medijska hajka protiv ljudi koji su ulagali ogromne napore da se ovaj sistem održi”, rekao je Vukićević.

Što se tiče budućeg perioda, on dodaje da, MA ima tri ključna komercijalna cilja opslužiti turističku privredu Crne Gore, kroz redovan, čarter i code share saobraćaj, omogućiti konekcije tokom čitave godine prema glavnim evropskim destinacijama i iskoristiti tržišne niše u Crnoj Gori, kao što su sportski klubovi i ostali događaji, kroz prodaju čarter aranžmana.

“Flotu će činiti pet-šest aviona, kapaciteta oko 700 sjedišta, što će osigurati da ostvarimo svaki od ova tri cilja, a da ipak u periodu “niske” sezone, kada se gubici ne mogu izbjeći, to svedemo na prihvatljiv nivo”, najavio je on.

On je pojasnio da je projekcija finansijskog poslovanja za 20 godina koju su uradili, uz sva ograničenja koja su nužna za tako dug planski period, pomogla im je da sagledaju krupnu sliku finansijskog zdravlja kompanije u budućnosti.

“Tu su ključna dva koraka. Prvi, definisati rješenje za saniranje naslijeđenih dugova, zaključno sa krajem 2017. godine, koji prvenstveno uključuju obaveze prema državi, Aerodromima Crne Gore, državi za poreze i diprinose i Kontroli letenj a Srbije i Crne Gore. Modeli koji se razrađuju uzimaju u razmatranje mogućnost dokapitalizacije kompanije, uz neznatan pritisak na javne finansije. Drugi korak je definisanje optimalnog rješenja za poslovanje po zimskom redu letjenja, kada se ostvaruju gubici u poslovanju. Realizacijom ova dva rješenja neće više biti kumuliranja obaveza prema Aerodromima Crne Gore za poreze i doprinose i prema Kontroli letenja Srbije i Crne Gore. Kada se sagledaju prihodi i rashodi po mjesecima, očigledno je da finansijski manjak u poslovanju nastaje u zimskim mjesecima. Većina avio-kompanija, za razliku od MA, održava saobraćaj prema Crnoj Gori samo tokom ljetnih mjeseci, kada se ostvaruje dobar finansijski rezultat. Na osnovu rezultata ovih analiza, moje je mišljenje da postoji realna mogućnost da se naprave zdrave finansijske osnove. Naravno, prava borba na tržištu tek predstoji, jer nije finansijska situacija u kompaniji jedini poslovni izazov”, istakao je on.

Odgovarajući na pitanje  šta bi se dogodilo crnogorskoj privredi da MA ode u stečaj i da Crna Gora ostane bez nacionalnog avio-prevoznika Vukićević ja rekao da prihodi MA iznose oko 70 miliona eura godišnje, što ih čini najvećim državnim preduzećem, uz CGES, poslije Elektroprivrede i jednim od najvećih preduzeća u Crnoj Gori.

“Preko 400 porodica živi od MA. Godišnji prihod po osnovu neto zarada je oko pet miliona eura. Taj novac ostaje u Crnoj Gori, što znači oko milion dodatnih poreskih prihoda kroz dalju potrošnju. Još oko dva miliona eura je prihod koji ostvaruju ostali dobavljači kompanije. Planirano je da se plati državi po osnovu poreza i doprinosa preko tri milioba eura i Aerodromima Crne Gore oko 3.5 miliona. Indirektni prihodi koje ostvaruje turistička privreda od turista koje dovede MA se procjenjuju na više od 150 miliona eura. Crna Gora je po povoljnim cijenama, povezana sa velikim brojem evropskih destinacija tokom cijele godine, a kompanija ima linijske letove na 30 evropskih aerodroma, sa oznakama MA na avionima što ostvaruje značajan reklamni efekat za Crnu Goru kao turističku destinaciju. U 2017. je prevezeno 570.000 putnika, što je između četvrtine i trećine svih putnika na crnogoriskim aerodromima, dok van sezone taj broj ide i do 45 odsto. Za 2018. se planira 620.000 putnika”,naglasio je on.

Prema njegovim riječima u slučaju bankrota kompanije, svi ovi pozitivni efekti bi bili eliminisani.

“Tačno je da bi kroz dvije tri godine avio-saobraćaj bio supstituisan od drugih avio-kompanija, ali iskustvo pokazuje da bi to bilo po znatno višim cijenama i za letove tokom zimskih mjeseci bile bi neophodne subvencije od Crne Gore”, kazao je Vukićević između ostalog.

22 Komentara na "Svi argumenti za opstanak Montenegro Airlinesa"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend