Ekonomija Održana konstitutivna sjednica

Tenderska komisija priprema poslovnik o radu za koncesije aerodroma

Konstitutivna sjednica Tenderske komisije za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat održana je danas, a na sjednici je pripremljen poslovnik o radu Tenderske komisije, kojim se bliže uređuju organizacija, način rada i odlučivanja komisije.

Sjednici je predsjedavao Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, kao i zamjenik predsjednika Tenderske komisije Osman Nurković.

Podsjećanja radi, 11. oktobra objavljen je tekst javnog poziva za sve potencijalne ponuđače da učestvuju u pretkvalifikacionom postupku za dodjelu koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat.

“S obzirom na čvrstu opredijeljenost Vlade Crne Gore da se postupak za dodjelu koncesije, uključujući i fazu pretkvalifikacije, odvija na potpuno transparentan način, Tenderska komisija će o svakoj sjednici, pa i o konstitutivnoj, pravovremeno obavještavati javnost, kako bi ne samo potencijalni ponuđači, nego prvenstveno građani Crne Gore, bili u potpunosti upoznati sa tokom ovog za sve nas izuzetno značajnog procesa”, piše u saopštenju Ministarstva pomorstva i saobraćaja.

Takođe, na sjednici je sagledan je dosadašnji tok pretkvalifikacione faze postupka, kao i pitanja koja su od značaja za dalji tok postupka za dodjelu koncesije.

U tom kontekstu, ocijenjeno je da 31. oktobra u Podgorici bude održana Predtenderska konferencija namijenjena potencijalnim ponuđačima.

“Konferencija će imati za cilj da obezbijedi da svi potencijalni ponuđači, vodeći upravo računa i o pravilima koja se odnose na zaštitu konkurencije, rapolažu u toku čitavog procesa istim i sveobuhvatnim informacijama, na osnovu kojih će moći da pripremaju ponude. Renomirani Savjetnik Vlade i Tenderske komisije u ovom procesu IFC će tom prilikom prezentovati potencijalnim ponuđačima predmet i cilj koncesije, tehničke specifikacije aerodroma, parametre i strukturu koncesije, kapitalna ulaganja, kao i naredne korake u samoj tenderskoj proceduri. Kako je već istaknuto, a kao konfirmacija potpune otvorenosti Vlade u ovom procesu, Tenderska komisija za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat će se takođe obratiti javnosti nakon Predtenderske konferencije i na taj način osigurati kontinuiranu transparentnost postupka”, poručili su iz Ministarstva.

Send this to a friend