Ekonomija

Todorvić nije u konfliktu interesa, drugu funkciju obavlja volonterski

Bord Aerodromi Crne Gore dematovali su navode da  je njihov, kako kažu, ugledni član Bora Todorovića  u konfliktu interesa, ističući da su mu ovim neprovjerenim navodima nanijeli ličnu i profesionalnu štetu.

“Podsjećamo Vas da, gospodin Boro Todorović, član Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, od izbora za izvršnog direktora Crnogorskog operatora tržišta električne energije, funkciju člana Odbora direktora obavlja volonterski i za istu ne dobija naknadu. Da gospodin Todorović nije u konfliktu interesa jasno ukazuje i mišljenje nadležne Agencije za sprečavanje korupcije, koje ste, takođe, mogli dobiti da ste imali namjeru da istinito informišete javnost”, navode iz Aerodromi Crne Gore.

 

Send this to a friend