Ekonomija

Trka za profitom preko leđa zaposlenih

o-fastest-slowest-internet-speeds-world-canada-facebook.jpg
Ilustracija

Kompanije sve više poslova, posebno u oblasti telekomunikacija, autsorsuju, odnosno izmještaju u druge kompanije. U Uniji slobodnih sindikata USSCG smatraju da su na dobitku kompanije koje zaključe ugovor o autsorsingu, a na gubitku zaposleni i država. Predstavnici telekomunikacionih kompanija navode daje to ustaljena praksa i globalni trend u savremenom poslovanju, a u Agenciji za elektronske komunikacije EKIP smatraju da operatori u ovakvim aranžmanima uglavnom poštuju zakon.

Generalni sekretar USSCG Srđa Keković kaže da se suština domaćeg autsorsinga ogleda prevashođno u činjenici da kompanije, kroz manji broj zaposlenih na određenim poslovima i nižu cijenu rađa na tim poslovima, ostvare veći profit. Kod nas, kako je kazao, izmještaju se i poslovi i radnici, piše Pobjeda.

Kompanije izmještaju poslove koji čine srž njihove djelatnosti.

“Pri tome kompanije koje autsorsuju radnike ne vode, ili ne mogu da vode, računa o kvalitetu usluga koje pružaju kompanije angažovane za autsorsovane poslove, kao ni o krajnjim interesima korisnika njihovih usluga, koji na taj način najčešće trpe direktne posljedice u pogledu kvaliteta”, kazao je Keković Pobjedi.

Dodao je da su autsorsovani zaposleni dovedeni u situaciju „uzmi ili ostavi“, odnosno prijeti im se otkazom ako odbiju da rade za autsorsovanu kompaniju.

“Pravilo je da u autsorsovanim kompanijama zaposleni imaju znatno manje zarade, ali to i ekonomska logika govori, jer nijedna kompanija ne bi autsorsovala poslove ako bi to podrazumijevalo veće izdatke. Tako su na dobitku obje kompanije koje su zaključile ugovor o autsorsingu, a na gubitku zaposleni, njihove porodice i država”, tvrdi Keković.

Prema njegovim riječima, iskustva USSCG pokazuju da zaposleni koji su ,,autsorsovani“, po pravilu imaju i manji obim prava u odnosu na zaposlene koji ostaju da rade u kompaniji koja ih je autsorsovala.

Predstavnici Crnogorskog Telekoma navode da je autsorsing ustaljena praksa i globalni trend.

“Kompanije ga sprovode u želji da se fokusiraju na srž poslovanja (core business) i u tome postanu što efikasnije, prepuštajući sporedne poslove usko specijalizovanim partnerima. Usljed pojave OTT učesnika na tržištu kao što su Viber i Whatsapp, operatori se prilagođavaju i mijenjaju tradicionalni model poslovanja, fokusirajući svoje resurse na aktivnosti koje su direktno vezane za korisnike”, rekli su iz Telekoma i podsjetili da su 2015. godine povjerili kompaniji Erikson AB Stokholm upravljanje i održavanje mreže i servisa.

Tu je praksu prethodno realizovala većina članica Dojče Telekom grupe. Erikson je, prilikom preuzimanja poslovnih aktivnosti, omogućila zasnivanje radnog odnosa svim zaposlenima Crnogorskog Telekoma koji su u tom trenutku radili na tim poslovima, čime je, kako kažu, pokazan odgovoran odnos prema radnicima.

I u M:telu kažu da su 2014. g izmjestili ,,Managed“ servise kod Eriksona na sedam godina.

-“To je naš jedini autsorsing ugovor. Zaposleni koji su tada potpisali ugovor sa Eriksonom, dobili su priliku da rade za jednu od najvećih telekomunikacionih kompanija u svijetu. S druge strane, M-tel je tada ulaskom na tržište fiksne telefonije, kablovske televizije i interneta, zaposlio veliki broj ljudi, tako da smo uduplali tadašnji broj od 200 zaposlenih”, istakli su predstavnici M:tela.

Iz Telenora su kazali da ne ,,autsorsuju“ čitave službe, već se koriste usluge agencija koje se bave ustupanjem zaposlenih, u skladu sa potrebama procesa i organizacije rada. Dodaju da Telenor privremeno angažuje zaposlene u agencijama kada obim posla varira i kada priroda posla zahtijeva angažovanje dodatne radne snage.

“Takva je situacija, recimo, tokom ljetnje sezone. Sa svima koji su na taj način angažovani potpisuju se ugovori o radu, uredno im se uplaćuju porezi i doprinosi i na njih se odnose sva prava koja proističu iz radnog odnosa”, kažu iz Telenora.

U EKIP-u smatraju da operatori, prilikom povjeravanja određenih poslova drugim firmama u potpunosti poštuju zakon.

S obzirom na to da su poslovi koje autsorsuju raznoliki, firme koje ih obavljaju nijesu u našoj nadležnostii ne možemo im nametnuti bilo koju obavezu objasnili su iz EKIP-a i dodali da kontrolišu rad elektronskih komunikacionih mreža i usluge operatora.

 

Send this to a friend