Ekonomija

Turizam mora biti prioritet i lokomotiva razvoja Crne Gore

Turizam mora biti prioritet i lokomotiva razvoja, potrebno je da se kroz turističku djelatnost obezbijedi uravnotežen turistički razvoj na teritoriji cijele države, a Crnoj Gori predstoji sanacija turizma i to bi trebalo da bude dugoročni zadatak u strateškim opredijeljenjima.

To je saopšteno na tribini „Osvrt na stanje u turizmu i ekonomske prilike“ koju je organizovala Građanska inicijativa 21. maj.

Član Savjeta GI „21. maj“ Rade Ratković, rekao je da je prema Indeksu konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma iz 2019. godine Crna Gora rangirana kao 67. zemlja od 140 zemalja.

„Naša ocjena je bila 3,9 ili četiri odsto, a maksimalna je sedam odsto. Napredak u odnosu na 2017. godinu je da smo se popeli za pet mjesta. Što se tiče kolektivnog smještaja, zemlje Zapadne Evrope 2019. godine su učestvovale sa 35 odsto u ukupnom turističkom prometu. To je jako značajno, ali nije dovoljno. Trebalo bi da bude 50 odsto. Rusija je učestvovala sa 15, a Srbija sa 12 odsto“, rekao je Ratković.

Kazao je da je 2019. godina kada je prvi put u turističkoj industriji zabilježen dobitak od 11 miliona eura.

„Te godine smo imali 2,6 miliona dolazaka i 14,5 miliona noćenja“, kazao je Ratković.

Smatra da u Crnoj Gori predstoji sanacija turizma i da bi to trebalo da bude dugoročni zadatak u strateškim opredijeljenjima.

„Prosječe plate u turizmu su najniže od svih privrednih grana u Crnoj Gori. Motivacija je loša, a ona je loša zbog naših ranijih loših tržišnih pozicija i malih prihoda“, pojasnio je Ratković.

Trenutno, kako je rekao, nema evidencije kreveta ni noćenja u komplementarnom smještaju.

„Za prvih pet mjeseci, u odnosu na 2019. godinu smo ostvarili 31,26 odsto“, kazao je Ratković.

Smatra da je tokom ove sezone potrebno se maksimalno posvetiti gostima, dobrom servisu, održavanju komunalne čistoće i posebno zdravstvenom sistemu.

„Treba da sprovodimo sve mjere prevencije i da završimo zadatak vakcinacije. Treba da donesemo Plan pripeme turističke sezone za 2022. godinu. Treba da donesemo akcijski plan nastupa na prioritetnim ino tržištima i naravno da donesemo Plan oporavka turizma do 2025. sa akcijskim planom po godinama“, naveo je Ratković.

Član Savjeta GI „21. maj“ Dragan Ivančević, istakao je da turizam mora biti prioritet i lokomotiva razvoja Crne Gore i da obezbijedi ono što je najveći patriotizam, a to je da se kroz turističku djelatnost obezbijedi uravnotežen turistički razvoj na teritoriji cijele države.

„Pred nama može da bude dobra ekonomska turistička budućnost. Turizam mora da napravi dvije važne patriotske vrijednosti kada je u pitanju Crna Gora, a to je da kroz turističku djelatnost zapošljavamo naše i da trošimo naše. Ništa se nije uradilo na stvaranju kadra u turizmu i ugostiteljstvu. Mora se stvoriti bolja i adekvatnija kadrovska struktura u turizmu i ugostiteljstvu, gdje će mladi prepoznati kreativnu djelatnost i shvatiti da u svojoj zemlji mogu da obezbijede dobru egzistenciju i da patriotski doprinesu razvoju svoje zemlje i svojih resursa“, rekao je Ivančević.

Istakao je da je najveći zadatak svake turističke zemlje da obezbijedi prodaju svojih roba i da svoje robe i usluge izvozi kroz turizam.

„Zalagaćemo se da svaka buduća vlada i vlast u Crnoj Gori pozicionira turizam adekvatno onim efektima, koje turizam treba da donese ovoj zemlji, a to je da turizam ima svoj posebni resor i da pokreće sve djelatnosti koje su u drugim resorima, a koje su važne za razvoj zemlje i za najbolju moguću valorizaciju svih potencijala koje ova zemlja ima, a koji nisu mali“, istakao je Ivančević.

Smatra da je je potrebmo mnogo ozbiljnije uhvatiti se u koštac sa sivom ekonomijom.

„U ovom stanju turističke djelatnosti u Crnoj Gori možemo slobodno reći da se siva ekonomija ponovo vraća na velika vrata. Ponovo u turizmu Crne Gore imamo stihiju, uličnu prodaju roba i usluga, vašarišne oblike ponude što nas jako diskredituje iz onog posla koji sada radimo, a to je ugovaranje kapaciteta za organizovani turizam prije svega na zapadnoevropsko vrlo probirljivo turističko tržište“, pojasnio je Ivančević.

Upravljanje turizmom je, kako smatra, skoro nikakvo.

„Moramo vrlo brzo pokazati turističkoj Evropi da smo spremni da se borimo za dio tog turističkog kolača za 2022. godinu“, rekao je Ivančević.

Ekonomista i građanski aktivista Andrej Nedović, kazao je da ministri u Vladi nisu eksperti i da nije toliko važno što je premijer otišao da se susretne sa premijerom Velike Britanije, već je za građane bitno da se država razvija u pravom smjeru, kako ekonomski, društveno, tako i socijalno.

„Danas imamo eksperte u ministarstvima koji nemaju dana radnog iskustva kada su u pitanju privatni biznisi. Predlažem apostolima da podnesu ostavke, da otvore biznise u Crnoj Gori, da otvore radna mjesta za građana Crne Gore i oni će im biti zahvalni“, rekao je Nedović.

Naveo je da je deficit budžeta u prvih šest mjeseci 137 miliona eura.

„Kasa je prazna. Brojke pokazuju da će i nakon septembra biti potrebno novo zaduženje Vlade Crne Gore. Kada je u pitanju nezaposlenost, 2018. iznosila je 15 odsto, kao i 2019. godine, a 2020. godine iznosila je oko 18 odsto, a ove godine u prvih šest mjeseci iznosi 23 odsto. To su poražavajuće brojke“, rekao je Nedović.

Smatra da su primorski gradovi opterećeni što se tiče turizma i da su potrebna ulaganja u sjever.

„Turistička sezona u Crnoj Gori traje od juna do avgusta i potrebno je ulaganje u konferencijski, filmski turizam. Crna Gora mora da se okrene zapadnom tržištu. Gosti iz Njemačke i Velike Britanije u Crnoj Gori čine manje od pet odsto od ukupnog broja turista, dok Hrvatska ima u ukupnom procentu 25 odsto samo gostiju iz Njemačke“, rekao je Nedović.

U turizmu, odnosno ekonomiji, kako je rekao, postoje tri glavana izazova, a to je sezonalnost, dominantnost primorskog turizma i privlačenje zapadnih turista.

Send this to a friend