Ekonomija

U Brodogradilištu pripreme za odvoz grita

U Jadranskom brodogradilištu Bijela već desetak dana su predstavnici francuske kompanije “Valgo”, kojoj je povjeren odvoz 110 hiljada tona grita i otpada od pjeskarenja brodova, saznaje Radio Jadran.

Oni prikupljaju ponude domaćih firmi za odvoz rasutog tereta, zemlje kao i izgradnju kancelarijskih prostora iz kojih će koordinisati odvozom grita. Riječ je samo o aktivnostima koje prethode pripremnim radovima, čiji se početak očekuje od oktobra. Tada će uslijediti ispitivanje terena, kopanje tla i slični poslovi koji prethode odvozu.

Iz Brodogradilišta neće biti odneseno oko 23 hiljade tona tzv. neopasnog grita, koji će biti tretiran u Bijeloj. Proces odvoženja grita trebalo bi da traje 21 mjesec, a riječ je o poslu vrijednom skoro 19 miliona eura.

Sa druge strane, na čekanju je potpisivanje Ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke u Bijeloj, na period od 30 godina, uz minimalno ulaganje od 20 miliona eura. Ponudu su dostavile samo tivatska kompanija Adriatik Marinas i holandski Damen.

Prema informacijama Radija Jadran, tivatsko holandski konzorcijum “čeka“ da francuski Valgo počne sa odvoženjem grita, zbog čega im je Vlada Crne Gore “odložila“ uplatu 2.650.000 eura na osnovu Ugovora o koncesiji. Na posljednjoj sjednici Vlade saopšteno je da se potpisivanje Ugovora očekuje uskoro.

Na vezu u JBB Bijela i dalje su tri broda. Na “Astri” je privatna firma obavila remont. Tu je i 22 m duga motorna barkasa Explorer u vlasništvu RCUD iz Bijele. Explorer je na vezu od 2005. godine, jer vlasnik duguje novac za remont i ležarinu.

Uz obalu Brodogradilišta je od 2000. godine i brod Sabrina, vlasništvo nikšićke kompanije Neksan Miodraga Dake Davidovića. Firma Neksan je brod italijanske kompanije Sarda lizing kupio 2014. za 380 hiljada eura. Na Sabrini je obavljen remont za milion i 650 hiljada eura. Vlasnik je platio samo 200 hiljada eura, pa je brod, zbog neizmirenih dugova, prodat sudskim putem. Neksan plaća ležarinu, ali nema još informacija da li će brod biti prodat ili će ići na rezanje.

Trenutno je u Jadranskom brodogradilištu Bijela angažovano 20 radnika, koji vode računa o preostaloj imovini, a dio njih će, najvjerovatnije biti angažovan kada bude krenuo odvoz grita.

Stečaj u Brodogradilište je uveden polovinom 2015. godine i do sada je prodajom imovine, najviše zahvaljujići prodaji velikog i malog doka, namireno preko 70 odsto potraživanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend